Nieuwsbrief september: Inspiratie

19 september 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2015.

Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Onze ontmoetingen gaan een stuk verder dan, hoewel altijd interessant, 'slechts' ontmoetingen. We maken met elkaar werk van het actief delen van kennis en waar mogelijk en nuttig opzetten van samenwerking. Het WOW netwerk is daarom inspirerend, je ziet en hoort veel; dingen die je meteen ook kunt  gebruiken in je eigen organisatie. Ook deze nieuwsbrief staat er weer vol mee. Ik wil een paar noemen: het mooie boekje over de meeloopdagen en advies wat door 'onze' young professionals is opgesteld naar aanleiding van onze vraag hoe in organisaties wordt gewerkt aan het vasthouden van kennis. Er wordt stil gestaan bij het opheffen van het groene golf team. Met veel inzet en deskundigheid heeft dit team op initiatief van het Rijk veel goeds gedaan in de wereld van het regelen van het verkeer. In mijn provincie is dit opgepakt en kunnen we de activiteiten van het team een vervolg geven, vanuit de gedachte dat er altijd wat te verbeteren valt. Benutting op het scherpst van de snede. Zomaar wat voorbeelden: ontmoeten krijgt daadwerkelijk een vervolg.

Mag ik aandacht vragen voor het event dat we in Haarlem houden op 8 oktober a.s. over 'biobased wegenbouw'. Mijn provincie heeft zich onlangs aangesloten bij de 'greendeal GWW'. We zijn op zoek naar toepasbare ideeën, die een stukje verder gaan dan de duurzaamheidscriteria van het voormalig agentschap.nl. Daar voldoen we al aan. Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de wegenbouwwereld? Op 8 oktober komen spreken Kees Jansen (fiolosoof: vooral mensen centraal), Anne-Kees Jeeminga (Lynpave: natuurlijk asfalt), Paul Landa (Asfaltkenniscentrum: ontwikkelingen, kosten, levensduur), Pieternel Claassen (Wageningen UR: goed zout) en Mark Lepelaar (NPSP: verduurzamen composieten). 

Veel leesplezier!

Chris de Vries,

Directeur beheer en uitvoering, provincie Noord-Holland, lid bestuur WOW

Chris de Vries