Nieuwsbrief september: De kracht van samenwerken

19 september 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van september 2017.

Ik geloof in de kracht van samenwerken. Altijd gedaan. Daarom ben ik vanaf het begin van Platform WOW betrokken bij het netwerk. Eerst bij Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders, dat in 2007 begon, later bij het bestuur van Water Ontmoet Water. Deelnemen aan dit netwerk, aan de bestuursvergaderingen, de WOW-dagen en de andere WOW-evenementen is keer op keer enerverend. Het geeft me energie om deel uit te maken van een steeds grotere groep overheidsprofessionals die gezamenlijk onderwerpen verder weten te brengen!

Breed werkveld

In de afgelopen 10 jaar heb ik een groot aantal inhoudelijke onderwerpen de revue zien passeren. Van assetmanagement en risicomanagement tot gladheidsbestrijding en Meldpuntwater. Van inkoop en aanbesteding tot veiligheid. Platform WOW begeeft zich daar waar beheerders van elkaar kunnen leren, waar ze samen vooruitgang kunnen boeken, waar de som meer is dan het geheel der delen. En daarnaast richt Platform WOW zich op de ontwikkeling van onze mensen. Door middel van personele uitwisselingen, meeloopdagen, trainingen, cursussen en webinars, maar ook door de Young Professional Challenge en de WOW-prijs, worden we keer op keer uitgedaagd om het beste uit onszelf te halen en onze horizon te verbreden. Prachtig.

10e verjaardag, vier het mee!

Dit jaar bestaat Platform WOW alweer 10 jaar. In die periode heeft het platform zich ontwikkeld tot hèt netwerk van professionals op het gebied van weg-, vaarweg- en waterbeheer. Het versterken van de onderlinge samenwerking door te ontmoeten en te verbinden staat daarbij centraal.

We vieren onze verjaardag in de Week van de WOW-factor met de meeloopdagen, drie webinars, een Young Professional Challenge, de uitreiking van de WOW-prijs èn de WOW-dag. Vier het mee en trakteer jezelf op een half uur, een dag of een week investeren in ontmoeten, samenwerken, duurzame inspiratie opdoen of een dag meelopen met een collega-beheerder.  De evenementen vind je hier.

Agressie en geweld

Als laatste wil ik nog je aandacht vragen voor een belangrijk thema van meer recente datum: agressie en geweld tegen onze medewerkers. Platform WOW heeft hier onderzoek naar laten doen en de uitkomsten zijn ronduit verontrustend. In 2016 heeft maar liefst 73% van de respondenten minimaal één vorm van ongewenst gedrag meegemaakt. Als onvriendelijke bejegening buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het percentage altijd nog 55%. Ik denk dat incidenten lang niet altijd worden gemeld, omdat medewerkers vinden dat het bij hun werk hoort of opzien tegen het doen van een melding.

Ik vind, en velen met mij, dat onvriendelijke bejegening en agressie tegen onze medewerkers in geen enkel geval gewoon is.  Onze mensen moeten in veilige omstandigheden hun werk kunnen doen en het is onze taak om die veiligheid te creëren. Het begint met eenvoudigweg erover praten bij de koffietafel en in overleggen, maar het betekent ook consequent handelen als er een incident is geweest. Platform WOW gaat de reeds aanwezige kennis, protocollen en best practices de komende tijd beschikbaar maken om ons hierbij te helpen. Laten wij met zijn allen de kracht van ons netwerk gebruiken om agressie en geweld tegen onze medewerkers een halt toe te roepen!

Kees Vonk

Kees Vonk

Secretaris-directeur Waterschap Rivierenland en bestuurslid Water Ontmoet Water