Nieuwsbrief september: Coöperatief

20 september 2016

In de straten van Pittsburgh, zo luidde een opvallend nieuwsbericht van de afgelopen week, kun je voortaan zelfrijdende Uber-taxi's tegenkomen. De ‘slimme’ auto, waarover decennia lang vooral gedroomd werd, is dagelijkse realiteit aan het worden.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrieven van september 2016 Water en september 2016 Weg.

‘Vroeger’ - ik heb het over misschien nog maar vijf jaar geleden - was de heersende opvatting dat slimme auto's zouden leden tot ‘domme’ wegen: wie zou er bijvoorbeeld nog behoefte hebben aan een verkeersregelinstallatie als voertuigen zelf aanrijdingen konden voorkomen? Inmiddels zijn de meeste experts het er juist over eens dat intelligentie in voertuigen en infrastructuur elkaar juist kan versterken. Audi introduceert in zijn 2017-modellen (ook weer in de Verenigde Staten) als eerste stap wachttijdindicatie voor verkeerslichten op het dashboard, gebaseerd op communicatie met de verkeersregelinstallatie in kwestie. En in ons eigen land loopt de ‘TalkIng Traffic’ call van het Ministerie van IenM samen met een aantal overheden.

We hebben het over ‘coöperatieve systemen’, dus samenwerkende techniek. En die gaat het beste werken als ook wegbeheerders (en andere betrokken partijen) maximaal samenwerken.

Het gaat echt ergens over

Communicatie tussen voertuigen en infrastructuur biedt kansen om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen, óók in plattelandsgemeenten. En de wegbeheerder zou geholpen zijn met informatie uit voertuigen - denk aan remstatistieken - om gerichter en daardoor goedkoper onveilige plekken in zijn netwerk aan te pakken. Anderzijds kan al die communicatie afleidend werken op weggebruikers, en aldus de verkeersveiligheid ook schaden: juist op dit moment loopt er een gedragscampagne om ‘onderweg offline’ te zijn - al zal dit voor de lange termijn alleen wellicht niet de oplossing vormen.

Wegbeheerders staan samen sterker

Coöperatieve systemen zijn ingewikkeld. Het is niet de verwachting dat alle circa vierhonderd Nederlandse wegbeheerders de diepgaande expertise zullen kunnen ontwikkelen én vasthouden om deze op hun areaal optimaal toe te passen: kennis combineren en delen is wél een reëel perspectief. Daarbij komt dat er in het krachtenveld zeer grote (clusters van) spelers actief zijn - Google, Apple, de (samenwerkende!) Duitse auto-industrie, de Europese Commissie, om er enkele te noemen - met eigen agenda's. Om die te beïnvloeden in een door ons, bestuurlijk, gewenste richting (kans!) - bijvoorbeeld: bepaalde data uit voertuigen vrijgeven - is eendracht van alle wegbeheerders tezamen net zo onmisbaar als kennis: nóg een reden waarom wegbeheerders hierin beter als verzamelde partners of opdrachtgevers kunnen optrekken.

Het beste coöperatieve systeem vormen wegbeheerders onderling!

Lindy Molenkamp, Bestuurslid WOW, Provincie Overijssel