Nieuwsbrief november: Doorgaan met WOW!

29 november 2016

In 2007, nu bijna tien jaar geleden, heeft mijn voorganger Luc Kohsiek (nu dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) het initiatief genomen om de wegbeheerders van Nederland bij elkaar te brengen. Het doel was kennis en ervaringen delen zodat de dienstverlening beter en efficiënter wordt voor weggebruiker en goedkoper voor de belastingbetaler. Zo is het netwerk Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders ontstaan. Drie jaar later in 2010  heb ik hier het netwerk Water Ontmoet Water aan toegevoegd.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van november 2016.

Beide netwerken functioneren prima en de deelnemers ontmoeten elkaar graag om samen uitdagingen op te pakken. Naast kennis en ervaringen delen wordt ook invulling gegeven aan samen leren en doen. We hebben samen veel resultaten bereikt, hier onder een paar noemenswaardige:

1. Gezamenlijke inspecties Limburg

Het initiatief waarbij 30 kunstwerken (beheerobjecten) van de participerende beheerders (Rijkswaterstaat, provincie Limburg en zes grote gemeenten) van een risicogestuurde instandhoudingsinspectie en -advies zijn voorzien. 

2. Gebruikerstevredenheidsonderzoeken weg, recreatievaart en fiets

De afgelopen jaren heeft WOW diverse gebruikerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De opdrachtgevers waren de gezamenlijke (vaar)wegbeheerders. Doel is de tevredenheid van de gebruikers te achterhalen en zo de situaties te verbeteren als dat nodig blijkt te zijn.

3. Personele uitwisseling

Sinds 2011 is platform WOW actief met personele uitwisseling, zowel  langdurig als een dag meelopen met een collega. Veel van deze uitwisselingen hebben geleid tot concrete samenwerkingen. Zo heeft een uitwisseling van de provincie Overijssel naar Rijkswaterstaat geleid tot het invoeren van het contractenbuffet bij de provincie Overijssel.

4. Jeugd en jongeren

Een belangrijk thema binnen het platform waar veel activiteiten onder vallen. Zo is in 2015 een lesprogramma over wegen voor de basisschool ontwikkeld onder de naam Plakkie Asfalt. Platform WOW speelt een rol bij de profielwerkstukken van voortgezetonderwijs scholieren via de websites ikonderzoekwater.nl en inonderzoekwegen.nl. WOW zorgt voor de bemiddeling tussen scholen en beheerders.

Ook hebben we laten uitzoeken dat samenwerken loont en uit dit onderzoek bleek dat we miljoenen kunnen besparen. Voor de komende tien jaar hebben we flinke uitdagingen op ons bord, bijvoorbeeld hoe spelen de wegbeheerders in op slimme mobiliteit en zorgen we voor slimme infrastructuur. Met behulp van internet of things kunnen we de onderhoudsbehoefte van infrastructuur beter voorspellen en voorkomen dat we grote storingen hebben.

De uitdaging voor de waterbeheerders ligt op het vlak van nieuwe technieken voor sterkere dijken en in het verbeteren van de waterkwaliteitsproblemen. En bovenal moeten we zorgen voor nieuwe instroom van mensen die het mooie werk samen willen oppakken.

Theo van de Gazelle, voorzitter bestuur Water Ontmoet Water

Theo van de Gazelle 2016