Nieuwsbrief juli: Wegbeheerder ontmoet spoorbeheerder

27 juli 2016

Platform WOW bevordert de samenwerking tussen (vaar)wegbeheerders om zodoende te komen tot kennisuitwisseling, gezamenlijke projecten, innovaties te stimuleren en te verspreiden en nog veel meer. Deze editie van de nieuwsbrief staat weer vol met mooie voorbeelden, goede initiatieven en prachtige ervaringen zoals een nascholingscursus voor vrachtwagenchauffeurs, de resultaten van ‘ik onderzoek wegen’ en Life Cycle Management en nog veel meer.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juli 2016.

Maar het gaat niet alleen om wegbeheerders onderling. Als wegbeheerder komen wij in veel situaties ook de beheerder van het spoor tegen. Ook in die samenwerking is veel veranderd. Daar waar we tot enkele jaren geleden - voor ons gevoel - waren overgeleverd aan ProRail, kunnen we nu spreken van een goede, maar vooral ook effectieve, samenwerking. Wat is er veranderd?

Het is al sinds jaar en dag zo dat je de projectuitvoering aan ProRail moet overlaten wanneer je als wegbeheerder onder of over het spoor wil met een tunnel of een viaduct. Het project wordt echter wel voor jouw rekening en risico uitgevoerd. Dat voelt niet goed: moeten betalen voor beheersmaatregelen, voortvloeiend uit keuzes van ProRail, waar je part nog deel aan hebt. Dit leidde bij ons (provincie Noord-Holland) tot veel discussies, tot en met de juridische opvatting dat ProRail weliswaar een monopoliepositie opeist, maar dat dit volgens de vigerende wet- en regelgeving niet kan.

ProRail en de provincie Noord-Holland hebben een goede oplossing gevonden voor deze, wat merkwaardige, situatie. Er is een model projectovereenkomst gemaakt, waarbij verschillende situaties worden onderscheiden. Op de uiteinden van het spectrum is er geen discussie: of het werk raakt het ‘spoor’ niet (uitvoering door wegbeheerder) of het hele spoor moet worden verlegd (uitvoering ProRail). Ik vind de afspraken over projecten in het midden van het spectrum interessant: bijvoorbeeld plaatsen van liggers ten behoeve van een viaduct in onze weg, waarbij een buitendienststelling nodig is of een werk waarbij wijziging aan de bovenleiding of andere zaken nodig zijn.

Voor deze veel voorkomende situaties (er zijn op het moment in Noord-Holland drie projecten in uitvoering) hebben we afspraken gemaakt. In het eerste geval is de wegbeheerder opdrachtgever en ProRail participeert in het projectteam én draagt zorg voor afstemming rond spoorveiligheid en dergelijke. In het tweede geval gaat het andersom: ProRail is opdrachtgever en bemenst het projectteam, medewerkers van de provincie nemen hieraan deel en zijn direct betrokken bij besluiten in relatie tot beheersing van risico’s. Voor ‘rekening en risico’ ziet het er dan toch anders uit. Wij vinden dat deze afspraken goed werken. Beide varianten zijn aan de orde op het moment; in lopende projecten doen we ervaring op. Misschien iets voor een themabijeenkomst: wegbeheerders ontmoeten de spoorbeheerder?

Onlangs heb ik, samen met mijn (bijna) naamgenoot Cees de Vries (directeur van ProRail in onze regio) en aannemer Dura Vermeer, diep in de nacht het plaatsen van liggers voor de verbreding van de N244 over het spoor bij Purmerend bijgewoond. We hebben kunnen vaststellen dat het werk goed verloopt, maar vooral ook dat de samenwerking goed gaat. Reden om, uiteraard buiten het bouwterrein, een klein glaasje champagne te drinken!

Chris de Vries,
Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland en voorzitter WOW regio Noord-Holland