Nieuwsbrief december: Samen slimmer

12 december 2016

Veel van de auto's die nu uit de fabriek komen communiceren met systemen van allerlei marktpartijen, nemen rijtaken van de bestuurder over en zullen gaandeweg steeds beter met elkaar en anderen kunnen samenwerken. In jargon: ze worden steeds meer connected, zelfrijdend, en coöperatief - samengevat: 'smart'.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van december 2016.

Nog niet zo lang geleden dacht menig beleidsmaker dat slimme voertuigen het prima zouden doen in combinatie met een 'domme' weg. Deze aanname kwam misschien vooral voort uit een wens om te bezuinigen. Veel logischer is de idee dat intelligente systemen in voertuigen, bij commerciële dienstverleners en bij wegbeheerders elkaar juist kunnen versterken.

Een wegbeheerder weet alles van wegwerkzaamheden: waar en wanneer ze precies plaatsvinden, welke rijstroken nog beschikbaar zijn, hoe hard je daar mag rijden; deze informatie geeft navigatiesystemen gelegenheid om betere routes uit te zetten en rijtaakondersteunende systemen om de auto tijdig van rijstrook te laten wisselen. Nog een voorbeeld: auto's 'voelen' waar hun wielen minder grip hebben; deze informatie zou de wegbeheerder helpen bij taken zoals gladheidsbestrijding en asfaltonderhoud. Of denk aan Talking Traffic: een landsbrede proefimplementatie van slimme verkeersregelinstallaties om in communicatie met slimme voertuigen de verkeersafwikkeling op kruispunten te verbeteren. Het zijn maar enkele van talloze kansen voor een vlot, veilig, schoner en comfortabel verkeer en efficiënt wegbeheer.

Dergelijke ontwikkelingen spelen op internationale schaal en wereldspelers zetten de toon. Tegelijkertijd hebben ze invloed tot in de Dorpsstraat. Zouden partijen als Google en Toyota bij elk van de vierhonderd wegbeheerders in Nederland op de koffie komen om eens bij te praten over uw wensen en plannen? Dacht het niet. Daarom gaat WOW dat wél doen!

De afgelopen maanden hebben collega's van enkele overheden en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden op verzoek van het WOW-bestuur over deze kwestie overlegd. Hoe kunnen we als Nederlandse wegbeheerders hierin samen optrekken? Zodat we kansen benutten, risico's verkleinen. Samen leren, voorbereid zijn, invloed uitoefenen. Onze burgers verder helpen en onszelf ontzorgd weten.

Wegbeheerders door het hele land mogen in de eerste maanden van 2017, waarin overigens WOW tien jaar bestaat, een uitnodiging verwachten voor een regionale WOW-bijeenkomst over 'Smart Mobility'. Vanuit WOW zal informatie verstrekt worden over wat er aan ontwikkelingen speelt. Omgekeerd komen we graag naar u luisteren: uw ideeën, vragen en misschien ook zorgen. Daarmee gaan we aan de slag en we houden u betrokken. Waar zinvol zullen we ook de verbinding zoeken tussen 'weg' en 'water'.

Wellicht zien we elkaar binnenkort!

Lindy Molenkamp, bestuurslid Platform WOW