Nieuwsbrief april: De week van de WOW factor: gewoon doen!

22 april 2014

Als nieuwkomer in het bestuur van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders namens de Unie van Waterschappen en net gestart in de wereld van het wegbeheer is het bijzonder aangenaam om te constateren dat wegbeheerders een manier gevonden hebben om samenwerken te bevorderen. Platform WOW is, volgens de website, een omgeving om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en om discussie te hebben. Na de eerste kennismaking kan wat mij betreft het woord 'inspirerend' toegevoegd worden. En daarom verheug ik me al op de Week van de WOW factor: een collega van Rijkswaterstaat komt een dag met me meelopen en die heeft de volgende vragen meegekregen om daarmee weer anderen te enthousiasmeren:

  1. Welke verwachtingen had u voorafgaand aan deze meeloopdag?
  2. Wat heeft u tijdens de meeloopdag gezien en gedaan?
  3. Welke overeenkomsten en verschillen tussen de organisaties zijn u tijdens deze dag opgevallen?
  4. Wat was voor u de belangrijkste eye-opener deze dag?
  5. Wat doet u morgen anders door de ervaring van vandaag?

En diezelfde vragen zal ik mijzelf die dag ook stellen, want met een frisse blik van buiten kan ik ook anders kijken naar ons werk en anders gaan doen. En daarmee wens ik iedereen veel inspiratie de komende tijd met alle activiteiten die Platform WOW op het programma heeft staan.

Edith van der Reijden,

Landelijk bestuur WOW
Lid van de directieraad van Waterschap Hollandse Delta

 

Edith van der Reijden