Smart Mobility - man in auto

Nieuwe technologieën met impact tijdens 13e ITS European Congress

14 mei 2019

Onder het motto ‘Fulfilling ITS promises’ vindt van 2 tot en met 6 juni in Eindhoven en Helmond het grootste congres in Europa plaats over Intelligente Transport Systemen (ITS) en Smart Mobility.

Het congres staat in het teken van invloedrijke, innovatieve technologieën die het leven en de mobiliteit comfortabeler, veiliger en schoner maken. Publieke en private partijen werken op nationaal niveau samen om bezoekers te laten zien hoe zij invulling geven aan het gezamenlijke label van ‘Smart Mobility - Dutch Reality.’

Meer weten? Kijk hier voor het programma.

Voor het congres wordt een registratiefee gevraagd. Registreren kan via deze link.