Maximale maatschappelijke meerwaarde creëren

23 april 2017

Warm hart

Dit is mijn laatste WOW nieuwsbrief na bijna zeven jaar voorzitter te zijn geweest van Platform WOW. Een platform dat ik een warm hart toedraag. WOW staat voor het uitwisselen van kennis en mensen en steeds meer voor het samen aanpakken van uitdagingen. Over de as van de inhoud heb ik het netwerk de afgelopen jaren zien groeien. Van gezamenlijke gladheidsbestrijding en inspecties van kunstwerken tot één meldpunt voor alle watermeldingen en een bundeling van krachten om de bediening van bruggen veiliger te maken. Samenwerken wordt steeds vanzelfsprekender. En alleen door samenwerking kunnen we onze dromen realiseren. Kortom we doen het samen, voor en met elkaar.

Maximale maatschappelijke meerwaarde

Ik wil graag dat wij, medewerkers van publieke organisaties, nog beter en intensiever met elkaar samenwerken. Werken aan maximale maatschappelijke meerwaarde is het doel, en het ‘vertrouwen, verbinden en verbeteren’ zijn daarbij sleutelwoorden. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, big data, informatievoorziening en slimme mobiliteit gaan in een razend tempo. Een open houding en bereidheid tot geven en gunnen moet onze grondhouding zijn, willen we op een goede manier inspelen op alle ontwikkelingen.

Steentje bijdragen

Door je aan te sluiten bij werkgroepen, bijeenkomsten te bezoeken en mee te doen aan de Meeloopdagen draag ook jij jouw steentje bij aan het delen, vergroten en vergaren van kennis. WOW heeft zich in zijn tienjarig bestaan bewezen. Waar ik ook in het land kom, platform WOW is inmiddels een begrip geworden en de opkomst bij bijeenkomsten en webinars is massaal. Het is mooi om te zien dat het netwerk groeit en zijn effectiviteit toeneemt. Jij, wij samen maken het verschil.

Met vertrouwen loslaten

Half mei begin ik als loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik draag het voorzitterschap van platform WOW met vertrouwen aan mijn opvolger over. Vertrouwen dat wij allen doorgaan om met elkaar meerwaarde te creëren. Albert Einstein zei: ‘In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden’. Juist als je moeilijkheden samen aanpakt, ontstaan mogelijkheden. Ons netwerk is daarvoor van onschatbare waarde. Platform WOW is een echte netwerkorganisatie en dus een organisatie van de toekomst.

Jan Hendrik Dronkers 2011

Jan Hendrik Dronkers, voorzitter platform WOW