Kennisnetwerk Agressie en geweld

11 juli 2018

Het kennisnetwerk rondom het thema agressie en geweld begint vorm te krijgen. Op 31 mei was de eerste bijeenkomst van dit kennisnetwerk. Er is veel kennis en casuïstiek uitgewisseld. Vanuit de aanwezige organisaties is de meerwaarde van een kennisnetwerk onderschreven. Eind 2018 zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. Daarnaast zal er vanuit het kennisnetwerk een gezamenlijke communicatieboodschap - hoe om te gaan met agressie en geweld - opgesteld worden. Deze zal in de tweede helft van 2018 verder uitgerold worden.