IM wegbeheerdersdagen

07 juni 2013

Op 25 april, 16 en 23 mei waren de landelijke IM wegbeheerdersdagen. Op elke dag waren circa 50 a 60 mensen aanwezig en er was ook een afvaardiging van platform WOW. De aanwezigen waren voornamelijk weginspecteurs (en coördinatoren/verkeerskundigen) van de provincies Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Daarnaast waren er weginspecteurs aanwezig van de Westerscheldetunnel en de Port of Rotterdam. Elke dag was gelijk qua indeling. Chris Roovers van de verkeerscentrale Zuid-Nederland opende elke dag, een regioadviseur van WOW stelde zich voor tijdens het plenaire gedeelte. Daarna volgden twee deelsessies voor de lunch en twee deelsessies na de lunch.

De vier sessies waren:

- 'Ken je ketenpartner' (brandweer en ambulance)
De deelnemers oefenden hier hoe zij veilig om moeten gaan met de gevaren rond incidentvoertuigen en slachtoffers. Bij deze workshop vergaarden de deelnemers kennis over slachtofferbenadering, de gevaren rondom airbags, het gebruik van een blusdeken bij een brandende persoon en de gevaren rondom elektrische/hybride auto's.

- 'IM oefensituaties'
Binnen deze interactieve praktijkgerichte workshop werd gefocust op de communicatie, houding en gedrag van de deelnemers en de toepassing hiervan tijdens afhandelen van incidenten.

- 'Doe's ff normaal!'
Agressie, inspecteurs krijgen er helaas allemaal (steeds meer) mee te maken. In deze workshop werd antwoord gegeven op de vragen:

  • Hoe herken ik agressie en drugsgebruik bij personen?
  • Hoe handel ik in deze situaties?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de situatie niet escaleert?
  • Hoe bescherm ik mijzelf en anderen in dit soort situaties?

- Verkeersmanagement'
De deelnemers werd inzicht gegeven in het feit dat zij een belangrijke schakel zijn binnen verkeersmanagement en het optimaal functioneren hiervan. Verkeersmanagement kan niet optimaal functioneren zonder Incident Management. Incident Management dient hiervoor veilig en efficiënt uitgevoerd te worden.

Tijdens de bijeenkomst was de interactie tussen de verschillende wegbeheerders duidelijk merkbaar. Een inspirerende dag waarbij collega's elkaar weer beter hebben leren kennen!