Vliegende drone

Hoe implementeren we drones in onze werkzaamheden?

14 mei 2019

Drones zijn in veel verschillende situaties inzetbaar. Denk aan het opsporen van lege parkeerplekken voor truckers, geautomatiseerde verkeerstellingen en het inspecteren van bruggen. Pilots met drones werden succesvolle voorbeeldprojecten. De resultaten zijn veiliger, goedkoper en sneller werken. Reden genoeg om drones vast onderdeel uit te laten maken van ons werk. Maar hoe implementeren we het gebruik van drones nu écht in onze werkzaamheden?

Waar staan we nu?

In de praktijk blijft het veelal bij pilotprojecten. En dat terwijl de potentie groot is, zo ook te lezen in de publicatie ‘Drones in het publieke domein, van beleid naar uitvoering’. Het lukt nog onvoldoende om tot structurele implementatie van drones te komen. Dit besef is er en nu moeten we verder. Hoe nemen we de volgende grote stap om het dronebeleid uit te voeren en het gebruik van drones te operationaliseren? Rijkswaterstaat neemt onder de regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierin de lead om meer focus en regie aan te brengen. Daar is wel hulp bij nodig. Een totaaloverzicht van de stand van zaken lees je in deze publicatie.

Uitnodiging aan de dronesector

Het realiseren van de ambities en uitdagingen vergt een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt partijen dan ook uit aan te haken, mee te doen en zelf met initiatieven te komen die invulling geven aan de ambities.

Ben jij bij de volgende bijeenkomst over drones?

Platform WOW steunt de implementatie van drones binnen het publieke domein. Door het delen van kennis, ervaringen en samenwerking via het platform versnellen we de toepassingsmogelijkheden van drones. Daarom organiseren we in november opnieuw een bijeenkomst voor alle beheerders rondom het onderwerp drones.

Ben je ingeschreven voor de uitnodigingen? Dan ontvang je deze uitnodiging direct in je mailbox. Maak je nog geen deel uit van het WOW-netwerk? Schrijf je dan in voor de uitnodigingen en nieuwsbrief.