Handreiking gezamenlijk investeringsprogramma

11 juli 2016

Handreiking gezamenlijk investeringsprogramma

Een instrument om de regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven te verdiepen. 

In de landelijke bijeenkomst voor de regionale bestuurders op 15 oktober 2015 in Utrecht hebben wij met elkaar het startsein gegeven voor de ‘tweede helft’ van de uitvoeringstermijn van het bestuursakkoord water (2011). Sinds het afsluiten van het bestuursakkoord is er al veel bereikt. Het stedelijk waterbeheer en waterketen zijn volop in beweging. Gemeenten, waterschappen en in toenemende mate de drinkwaterbedrijven werken samen aan de uitvoering van de beheertaken. 

Een volgende stap in de ontwikkeling van de regionale samenwerking is het toewerken naar vormen van gezamenlijke investeringsprogrammering