Grenzen overschrijden

17 oktober 2012

"Bam, en Felix stond weer beneden." Met deze zin kopte mijn krant afgelopen maandag 15 oktober. Het artikel ging in op Felix Baumgartner die uit een capsule springt onder een ballon op 39 kilometer hoogte en na een vrije val van meer dan vier minuten, veilig landt aan een parachute in de Amerikaanse woestijn. Er zijn grenzen overschreden en naar verluidt zijn op zijn minst drie nieuwe records gebroken.

Voor u de nieuwe nieuwsbrief van WOW. Nu wil ik de nieuwsbrief en de samenwerking tussen ons als wegbeheerders niet helemaal vergelijken met de sprong van Baumgartner, maar toch... er zijn parallellen. Naar mijn mening gaat het ook in de samenwerking tussen ons als wegbeheerders over ambitie hebben, doelen stellen en focus. Het gaat over kennis van techniek, over buiten gebaande paden treden en het gaat over lef en durf. 

Met deze ingrediënten zie ik dat we de afgelopen periode heel veel bereikt hebben, zowel landelijk als regionaal. We hebben een gezamenlijke focus, een duidelijke en programmatische aanpak en draagvlak bij bestuurders. We werken over de grenzen van onze organisaties heen en boeken resultaten.

Zonder volledig te willen zijn noem ik onze gezamenlijke aanpak en de opleiding assetmanagement. De gebruikersonderzoeken die we gemeenschappelijk uitvoeren en het opgerichte netwerk van young professionals. Het gaat over de gezamenlijke inkoop op het gebied van gladheid bij tal van gemeenten, de gezamenlijke aanpak van veiligheidsknelpunten op ons wegennet en de gezamenlijke inkoop van inspecties voor kunstwerken.

Samenwerken is bij dit alles nooit een doel op zich. We werken samen als we met dezelfde inspanning een beter resultaat of serviceniveau bereiken voor de gebruiker of als we hetzelfde niveau bereiken tegen lagere kosten. 

Hoewel uit bovenstaande mag blijken dat we de afgelopen periode veel hebben bereikt, is samenwerken en daarin tastbare resultaten boeken soms lastig. Wellicht dat u met mij en uw collega-beheerders, als het even tegenzit, kunt terugdenken aan Felix Baumgartner. En kunt u dan inspiratie halen uit zijn prestatie en de elementen die nodig waren om dat alles te bereiken.

Diederik Timmer, 

Landelijk bestuur Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en directeur Wegen en Verkeer, Rijkswaterstaat

Diederik TimmerDiederik Timmer