Genomineerden WOW-prijs bekend

20 september 2011

De volgende vijf projecten zijn genomineerd voor de Water Ontmoet Water-prijs 2011:

1. Samen werken, samen varen! (provincie Overijssel)

Provincie Overijssel wil het verschil (blijven) maken door naast beheer en onderhoud van vaarwegen ook sterk in te zetten op gastheerschap. Dat betekent naast het beheren en onderhouden van de vaarwegen, ook zorgen dat deze zo optimaal mogelijk gebruikt kunnen worden. Om dat te bereiken, investeert de provincie Overijssel structureel in de samenwerking met andere vaarwegbeheerders. Dit alles vanuit de gedachte dat de vaarweggebruiker niet gehinderd wil worden door beheersgrenzen. Sinds 1993 handhaven provincie Overijssel, regiopolitie IJsselland, gemeente Steenwijkerland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Reest en Wieden samen.

2. Koopmanspolder: waterinnovatie, natuur, kunst en cultuur (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Voor de Koopmanspolder (bij Andijk/Wervershoof) is een uniek ontwerp gemaakt, waarin landschap, natuur en recreatie gecombineerd worden met een proef voor toekomstgericht waterbeheer. Het bijzondere ontwerp moet als landschapsicoon een markante aanvulling zijn op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk.

3. De Ruimte voor de Rivier-manier: Samenwerken aan een veiliger en mooier rivierengebied (programmadirectie Ruimte voor de Rivier)

Ruimte voor de Rivier is een programma waarin samengewerkt wordt aan een veiliger rivierengebied met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. De werkwijze van het programma is volgens de samenwerkingspartners nu al een succes. Dat is te danken aan de manier waarop rijk en regio samenwerken en omdat men keuzes durft te maken. Binnen het programma Ruimte voor de Rivier is ruimte voor alle partners om projecten naar eigen inzicht in te vullen. Een aanpak waarbij ook bedrijven, burgers en andere belanghebbenden in een vroeg stadium meedoen.

4. Het Friese Merenproject (provincie Fryslân)

De afgelopen tien jaar heeft Het Friese Merenproject werk gemaakt van watersport in Fryslân. Samen met lokale overheden, waterschap, natuurorganisaties, recreatieschap en ondernemers is Fryslân nog aantrekkelijker gemaakt voor de watersporters. Nieuwe vaarroutes en aanlegplaatsen bieden de watersporter veel extra vaarplezier, net als de verbeteringen in watersportkernen en toegangspoorten. De opgeloste weg-waterknelpunten, onder meer door de aanleg van vijf aquaducten, blijken goud waard voor zowel de watersporter als weggebruiker.

5. IKONDERZOEKWATER.NL (Junior college Utrecht/DHV)

In ikonderzoekwater.nl werkt de watersector samen om het komende tekort aan vakmensen zo veel mogelijk te beperken. Door vergrijzing hebben we de komende jaren duizenden nieuwe instromers op de arbeidsmarkt nodig. Daarvoor moet eerst de instroom in de watergerelateerde opleidingen groeien. Nu is die instroom nog veel te klein. Ikonderzoekwater.nl pakt dit aan door waterprofessionals, scholen en scholieren actief met elkaar in contact te brengen.

Bij het beoordelen is rekening gehouden met de diversiteit van de betrokken partners, de mate van realisatie/bewezen effect en het gebruik van innovatieve werkvormen en/of nieuwe media. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de landelijke Water Ontmoet Water-dag op dinsdag 1 november in 1931 (Brabanthallen) in Den Bosch. Hij ontvangt 15.000 euro om zijn goede voorbeeld verder te brengen.