Effectief samenwerken

27 mei 2011

Samenwerken is momenteel het thema dat terug komt in de missie of visie van allerlei organisaties binnen de overheid. Het lijkt zo simpel, maar het blijkt toch een stuk taaier dan op het eerste gezicht lijkt. Vaak wordt samenwerken vertaald naar elkaar informeren. Water ontmoet Water is een samenwerkingsverband dat inmiddels aan het groeien is naar een meer concrete samenwerking. Momenteel zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om daar verder invulling aan te geven. Ik ben van mening dat samenwerking pas echt effectief wordt als je bereid bent om ook een gedeelte van je eigen autonomie op te geven. 

Een voorbeeld: momenteel heeft assetmanagement volop de aandacht. Elke beheerder ontwikkelt een systematiek die precies voldoet aan zijn eigen specifieke situatie. Zou het niet mooi zijn als we met z'n allen afspreken om dezelfde methodiek te omarmen, ondersteund door een uniform beheerssysteem? Natuurlijk betekent dit dat elke beheerder concessies moet doen. Daar staat tegenover dat de voordelen behoorlijk groot zijn. Een uniformering die niet alleen in ontwikkeling veel efficiënter is, maar ook in het gebruik weer nieuwe kansen creëert voor samenwerking.

Als initiatiefnemer vertrouw ik erop dat Water ontmoet Water zal uitgroeien tot een nog concreter samenwerkingsverband. Wellicht is assetmanagement een van de onderwerpen voor samenwerking, maar daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden!

 

Thomas Arts,Thomas Arts

Directeur Dienst Beheer en Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland