Eerste Code 95-certificaten uitgereikt aan verkeersscholen

14 juni 2018

Op donderdag 14 juni organiseerden we een bijeenkomst ter gelegenheid van de Code 95-certificering bandenspanning en overbelading (cursus U48-1). Partners en genodigden uit de goederenvervoerssector besteedden aandacht aan deze gezamenlijke mijlpaal in het Louwman museum in Den Haag.

Beroepschauffeurs vakbekwaam maken en houden

Code 95 is een verplichte nascholingscursus voor vrachtwagenchauffeurs. Deze bestaat sinds 2008 en is bedoeld om beroepschauffeurs vakbekwaam te maken en te houden. Afgelopen jaar kwam er een geheel nieuwe module nascholing bij over bandenspanning en overbelading. De cursus is primair voor vrachtwagenchauffeurs. Secundair telt de cursus eveneens mee voor de nascholing van rijinstructeurs bij het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI). Mede-initiatiefnemer en directeur van Veronica Verkeersschool, Ernest Alvares, reikte de eerste certificaten voor Code 95 U48-1 uit aan verkeersscholen. Ook kregen de aanwezigen een toelichting over de bijzondere ketensamenwerking waardoor de training tot stand kwam.

Ontstaan idee Code 95-cursus

Het idee voor de Code 95-cursus over bandenspanning en overbelading, ontstond naar aanleiding van een les op een technasium in het kader van ‘Ikonderzoekwegen’, een onderdeel van Platform WOW. De les over bandenspanning bij vrachtauto’s werd gegeven door Ernest Alvares van Veronica Verkeersschool en Aad van den Burg van Rijkswaterstaat. Jaarlijks ontstaan er circa 900 klapbanden bij vrachtauto’s op het Hoofdwegennet, overbelading veroorzaakt voor circa € 40 miljoen aan schade aan wegen en bruggen. Bij een toelichting over de maatregelen die Rijkswaterstaat al had genomen om het gedrag op het gebied van bandenspanning en overbelading te verbeteren ontstond het idee om ook in de opleiding aandacht aan deze onderwerpen te besteden. Enige tijd later sloegen Rijkswaterstaat, Veronica Verkeersschool, theorieontwikkelaar Verjo en Platform WOW de handen ineen en ontwikkelden in korte tijd de cursus bandenspanning en overbelading voor Code 95. Bij de FAM-rijscholen, waarvan een groot aantal rijschoolhouders aanwezig was bij de uitreiking, is deze module Code 95 opgepakt en uitgerold. Alleen door het CBR erkende opleidingsinstituten mogen deze cursus geven. De cursus bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk.

Bevorderen veiligheid en doorstroming

Controle van vrachtwagens wordt steeds belangrijker, omdat chauffeurs niet altijd op een eigen voertuig rijden. Daarnaast rijden vrachtwagens steeds vaker 24 uur per dag door. TNO heeft aangetoond dat 50 procent van de vertragingen door vrachtauto’s op het wegennet wordt veroorzaakt door mankementen aan het voertuig. Twintig procent van de pechgevallen op de Nederlandse wegen wordt veroorzaakt door bandproblemen. Voor wegbeheerders geeft dit hinder in de vorm van schade aan het wegdek, wegmeubilair en gewonden. Als er meer aandacht voor komt is dit een voordeel voor de samenleving, de betrokken bedrijven en de wegbeheerder.

Incidentmanagement

In de cursus is ook aandacht voor Incidentmanagement, het geheel aan maatregelen waarbij de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt wordt na een ongeval. Informatie vooraf geeft de chauffeur inzicht hoe hij moet handelen bij een incident. Na de aanpak van incidenten wordt de koppeling gemaakt naar de banden en overbelading. Een te lage bandenspanning kan een klapband veroorzaken. Als dit op de vooras is, wordt het voertuig vaak onbestuurbaar en rijdt het de berm in of door de middenberm heen en komt op de andere weghelft terecht. Overbelading geeft schade aan het wegdek en aan het voertuig. In de cursus U48-1 wordt de wetgeving, het soort banden, slijtage, wegligging, laadindex en brandstofgebruik behandeld. Ook herprofileren van een band komt aan de orde. Dit kan het kilometerrendement met 25 procent verhogen. Een permanent goede bandenspanning levert naast veiligheid ook andere voordelen op, zoals een aanzienlijke besparing aan brandstof en CO2-uitstoot. Goede controle van banden is veiliger en duurzaam, bespaart kosten en geeft minder afval.

Lees hier de terugblik van de bijeenkomst.

Uitreiking van de eerste vijf Code 95-certificaten

Betrokken partijen in het Louwman museum