De weggebruiker optimaal faciliteren

01 juli 2011

De nieuwsbrief van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders bevat ook deze keer weer veel nieuws en interessante wetenswaardigheden. Ik was een van de aanwezigen op de bestuurdersdag op 20 juni in kasteel Oud-Wassenaar. Hoewel ik er van tevoren een beetje een hard hoofd in had, denk ik dat het een mooi succes is geworden! Een mijlpaal van ons samenwerkingsverband. Beheer en Onderhoud is geen favoriet issue op bestuurlijke agenda's. Het moet nu eenmaal gebeuren. En als we al een onderwerp op de agenda zetten is meestal slecht nieuws (meer geld nodig, programma niet gehaald of dat soort dingen). Volgens mij is dit aan het kantelen; de bestuurdersdag leverde daarvoor ook de nodige signalen. Men is ervan overtuigd dat we het goed moeten doen voor de weggebruiker. Niet alleen 'gewoon' onderhouden, maar vooral ook zorgen voor het optimaal faciliteren van de weggebruiker. Wegbeheerders moeten dat in goede samenwerking doen. De aanwezige bestuurders en ambtelijk verantwoordelijken hebben tijdens de bestuurdersdag tien speerpunten benoemd. Thema's die hun warme belangstelling hebben én goede aanknopingspunten zijn voor het programma van WOW. Nog diezelfde avond hebben we als initiatiefnemers afgesproken de uitdaging op te pakken en de speerpunten van concrete vervolgstappen te voorzien. Daar komen we op terug tijdens de WOW-dag op 7 september.

Ondertussen ontwikkelt de samenwerking in WOW-verband zich in positieve zin. Veel inhoudelijke onderwerpen worden besproken en uitgewisseld, waarbij we nu ook toekomen aan het beschikbaar stellen van kennis of ervaringen, ook de negatieve. We zien dat er nu ook op deelonderwerpen wordt doorgewerkt. Het is mooi dat wegbeheerders op efficiënte wijze gebruik maken van elkaars producten, kennis en ervaring. Zo komt het 'gewone' werk snel op orde en is er meer ruimte voor de ambities die we hebben: het (nog) beter benutten van de infrastructuur en de mobiliteitsbehoefte van de gebruiker van onze infrastructuur zo goed mogelijk benutten.Chris de Vries

Chris de Vries,

Directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland