Campagne 'Wees duidelijk over agressie'

29 juni 2015

Campagne 'Wees duidelijk over agressie' (najaar 2015)

Gericht op werknemers en werkgevers met publieke taken

In het najaar 2015 start het 'Jaar tegen agressie'(gecoördineerd door het ministerie van SZW). Vanuit het programma VPT van het ministerie van BZK willen wij daar concrete invulling aangeven via een verbreding van de campagne 'Wees duidelijk over agressie'.

Campagne agressieDeze campagne loopt sinds 2014 binnen de zorgsector en is gericht op werkgevers en werknemers (dus geen publiekscampagne!). De campagne wordt door de sociale partners zelf gedragen en uitgevoerd, met ondersteuning vanuit het ministerie van VWS (zie www.duidelijkoveragressie.nl).

De bedoeling is deze campagne te verbreden naar de andere sectoren van de publieke taak (openbaar bestuur, veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid en openbaar vervoer). Uiteraard ook weer met draagvlak van en uitgevoerd door de sociale partners. Daarmee blijft de kernboodschap van de campagne door alle sectoren heen consequent en ook versterkt. Mogelijk dat de campagne ook door de private sector (detailhandel, horeca, etc.) zal worden opgepakt.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling datsociale partnersdit initiatief zelf oppakken en verder vorm geven, niet dat wij dit vanuit de rijksoverheid forceren. Wel zullen wij faciliteren. Op dit moment wordt vanuit het programma Veilige Publieke Taak, samen met het Expertisecentrum VPT (EVPT) gewerkt aan de website www.agressievrijwerk.nl.

Per sector zullen handelingsperspectief en nadere informatie en instrumenten beschikbaar komen. Uiteraard komen alle (campagne)middelen ook beschikbaar voor de sociale partners om via hun eigen communicatiekanalen in te zetten en te verspreiden.

Voor nadere informatie:

Andy Clijnk, programmamanager Veilige Publieke Taak (BZK)

andy.clijnk@minbzk.nl

06-52809255

Nazima Ramdin, communicatieadviseur VPT

nazima.ramdin@minbzk.nl

06-55409688

WOW werkt samen met EVPT op het thema agressie