Aan de slag met de Omgevingswet

11 december 2017

De afgelopen tijd is de Omgevingswet veel in het nieuws geweest. De invoeringsdatum werd voor een tweede keer uitgesteld. Dit keer vanwege de benodigde complexe juridische aanpassingen die meer tijd kosten dan gedacht. Het uitstel is nu van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. Daarnaast valt de Omgevingswet vanaf nu onder het ministerie van Binnenlandse zaken onder minister Ollongren in plaats van onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nieuwe naam: Infrastructuur en Waterstaat).

De einddatum blijft echter staan: 2029. Vanaf 2029 kan dus niet langer worden teruggegrepen op het oude stelsel. Wat betekent dit voor gemeenten waterschappen, provincies en het rijk?

Decentraal tenzij

De wet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij). Dit betekent dat de taken en de bevoegdheden in principe worden uitgevoerd door gemeenten en waterschappen. Alle gemeenten moeten vanaf 2029 onder andere een omgevingsvisie hebben vastgesteld en werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): het Omgevingsloket. De waterschappen hebben de functionele zorg voor het waterbeheer. De provincie of het Rijk oefenen de taken alleen uit als het provinciaal of nationaal belang hierom vraagt. Een compleet andere manier van werken voor elke partij, die vraagt om intensieve samenwerking. Voor een tijdige implementatie moeten dus gemeenten en waterschappen, maar ook provincies en het Rijk flink aan de slag.

Door de bomen het bos niet meer zien

Uit een klein onderzoek dat drie trainees onlangs in opdracht van Platform WOW uitvoerden bij projectleiders implementatie Omgevingswet in de regio Noord-Oost Brabant blijkt echter dat betrokkenen vaak door de bomen het bos niet meer zien. Er is een veelheid aan informatie en het is lastig om daaruit de meest actuele informatie te halen. De respondenten vonden het ook belangrijk te weten wat er nog niet bekend is. Voor iedereen die informatie zoekt over de Omgevingswet, raden wij één startpunt aan: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Daar vind je alle relevante, actuele, correcte informatie op één plek.

Slag-sessie Omgevingswet

Verder kun je 2018 goed beginnen door naar een Slag-sessie te gaan. Een Slag-sessie is voor Programmamanagers en projectleiders Implementatie Omgevingswet; HR-managers en –medewerkers van gemeenten, provincies, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio’s, GGD’s/GHOR-regio’s en rijkspartijen. Ze vinden in januari plaats op vier plekken, verspreid over het land. Projectleiders en programmamanagers kunnen onderling kennis en ervaring uitwisselen. Ook informeert het programma hen over de producten en activiteiten die met collega’s in het land zijn ontwikkeld. Daarbij gaat het om producten op het gebied van invoeringsondersteuning en bijvoorbeeld demonstraties van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn ook Roadshows per regio. Deze zijn bedoeld voor een bredere groep die met de Omgevingswet gaat werken. Deze zijn nog niet gepland. Kijk regelmatig op de evenementenpagina van www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl voor het aanbod.

Platform WOW en de Omgevingswet

Zelf onderzoeken we momenteel wat onze toegevoegde waarde is met betrekking tot de Omgevingswet. In navolging van deze enquête houden we diepte-interviews om te achterhalen wat er nog mist en of Platform WOW hier een rol in moet hebben. Heb jij hier een idee over? Laat het ons weten op info@platformwow.nl.