2000 scholieren aan de slag met wegen en water

17 januari 2018

De Eureka!Cup is een landelijke competitie die scholieren uitdaagt aan de slag te gaan met techniek. In 2018 doen maar liefst 2000 scholieren mee aan een opdracht rond wegen en water - 800 scholieren meer dan vorig jaar. Platform WOW, Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel zijn de opdrachtgever. Het doel is om jongeren op een krachtige manier kennis te laten maken met de wereld van wegen en water.

De wegenopdracht: ‘Los het fileprobleem op’

Eén van de meest prangende verkeersproblemen in Nederland is de groeiende filedruk. In 2017 stagneerde de groei van files. Toch wordt er een forse toename van verkeer en daarmee problemen verwacht, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Daarom dagen we 1000 eerstejaars HAVO/VWO-scholieren uit om een fileprobleem bij hun in de buurt op te lossen. Ze gaan onderzoeken hoe files ontstaan, wat mogelijke oplossingen zijn en welke oplossing het beste past in de door hun gekozen verkeerssituatie.

Een wegontwerp voor zelfrijdende auto’s tijdens de Eureka!Day 2017

De wateropdracht: ‘Energie uit water’

Ook op het gebied van water is er altijd werk aan de winkel. Met name klimaatverandering is een ‘hot issue’ bij de waterbeheerders. Daarom is de opdracht om te kijken of we dit urgente probleem kunnen ombuigen naar een oplossing.

Maar liefst 1000 tweedejaars HAVO/VWO-scholieren onderzoeken de mogelijkheden om wateroverlast om te zetten in energie. De vraag is: hoe kan je twee vliegen in één klap slaan? Aan de ene kant het groeiende waterprobleem oplossen en aan de andere kant een duurzame bron van energie ontwerpen.

Oproep: Jurydienst tijdens de Eureka!Day

De finalisten presenteren hun ontwerp op de Eureka!Day op 24 mei 2018 in het Nationaal Militair Museum in Soest. We zoeken nog juryleden voor zowel wegen als water. Wil je graag jureren op 24 mei? Stuur dan een bericht naar Bart Hansma via bart.hansma@platformwow.nl.

Jury hakt knopen door tijdens de Eureka!Day 2017

Jury eurekacup

Wil je op een andere manier bijdragen aan meer jongeren in weg- en waterbeheer? Neem dan ook contact op met Bart Hansma voor de mogelijkheden.

Zie ook de andere activiteiten van Platform WOW op het gebied van jongeren.