YPN bijeenkomst Kennis moet stromen!

Datum 13 maart 2014
DoelgroepYoung Professionals

Workshop Kennisbehoud en kennisoverdracht binnen organisaties

In 2013 heeft het Young Professional Network (YPN) gewerkt aan het advies 'Hoe kunnen we kennisoverdracht tussen medewerkers bevorderen?' In 2014 gaan we verder met dit thema. Op donderdagmiddag 13 maart organiseert het Young Professional Network een workshop over kennisbehoud en kennisoverdracht. Het doel van deze workshop is om samen met jonge professionals en kennisexperts van verschillende organisaties te bepalen welke aanpak en activiteiten het meest geschikt zijn om kennisbehoud en kennisoverdracht binnen een organisatie te borgen en structureel te organiseren. De resulterende 'best practices' van deze workshop worden vervolgens vertaald in een concreet advies aan het bestuur van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en aan de initiatiefnemers van Water Ontmoet Water. De workshop zal plaatsvinden in Utrecht, de exacte locatie zal later bekend worden gemaakt.

Advies Young Professional Network en inventarisatie bestaande initiatieven

De workshop zal worden gebaseerd op het in 2013 opgetselde advies van het YPN, gecombineerd met een inventarisatie van bestaande initiatieven bij weg-, vaarweg- en waterbeheerorganisaties. Deze inventarisatie is enkele weken geleden bij de organisaties uitgezet.

Programma

12.30 - 13.00: binnenkomst en kennismaking

13.00 - 13.15: welkomstwoord en inleiding

13.15- 16.15: workshop onder begeleiding van Paul van den Brink van adviesbureau On The Brink met de volgende onderdelen:

Introductie kennismanagement, kennisbehoud en kennisoverdracht en praktijkvoorbeelden;
Kennismanagement spel;
Brainwrite over het invoeren van kennismanagement, kennisbehoud en kennisoverdracht.

16.15 - 16.30: resultaat van de middag en afsluiting

16.30 - 17.00: netwerkborrel

Paul van den Brink

De workshop en zal worden begeleid door Paul van den Brink, kennisspecialist van adviesbureau On The Brink (www.onthebrink.nl). Dr. Paul van den Brink MBA is academisch opgeleid in de informatica en heeft een Master in de bedrijfskunde. Paul heeft onderzoek gedaan naar en een dissertatie geschreven over sociale, organisatorische en technologische condities die kennismanagement mogelijk maken. Paul is meer dan 10 jaar kennismanagement specialist, is docent kennismanagement bij een aantal opleidingsinstituten en publiceert regelmatig over dit onderwerp. Hij is oprichter en moderator van de Kennismanagement groep op LinkedIn (vanaf 2008, 1.100 deelnemers).

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de workshop op donderdagmiddag 13 maart? Meld je dan voor 28 februari aan door een mail te sturen naar ypn@platformwow.nl.

Deelname is gratis.