WOW-Smart Mobility tournee naar Intertraffic

Datum 21 maart 2018
Kosten Geen. Zowel de bijeenkomst als de deelname aan de beurs zijn gratis. Wij zorgen ervoor dat je voor de beurs wordt aangemeld.
Locatie Intertraffic beurs, RAI Amsterdam
DoelgroepWegbeheerders bij overheid

Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto, blijkt uit recent onderzoek. Maar hoe zien onze infrastructuur en verkeersmanagement eruit als er alleen nog maar zelfrijdende voertuigen op de weg zijn? Welke stappen moeten we zetten om ons hierop voor te bereiden en hoe kunnen we tegelijkertijd de veiligheid en doorstroming op onze wegen garanderen? Welke innovaties liggen nu al voor het oprapen?

Ga met ons mee op Smart Mobility tournee op woensdag 21 maart naar intertraffic Amsterdam en laat je meenemen in de wereld van slimme wegen, digitale infrastructuur en zelfrijdende auto’s.

We beginnen met een inhoudelijke sessie over recente ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility en een aantal interessante pitches over verbeteringen die we nu al in ons werkgebied kunnen aanbrengen. Daarna gaan we de beursvloer op, waarbij we worden rondgeleid langs de meest interessante en bruikbare Smart Mobility ontwikkelingen van dit moment. Aan het einde van de dag garanderen we je een flinke dosis inspiratie en een groter netwerk.

Programma

Na de WOW-sessie is er voldoende gelegenheid om zelf een bezoek te brengen aan de beursvloer. 

Tijd Programma-onderdeel
10.00 uur Inleiding in Smart Mobility door Frans op de Beek
10.20 uur Vier korte presentaties over specifieke onderwerpen:

1) Een nieuwe generatie verkeerslichten: de I-VRI. Nieuwe inzichten voor de wegbeheerder

Patrick van Norden - Metropoolregio Rotterdam Den Haag

2) Slimme infrastructuur: onderhouden, vernieuwen en innoveren met het oog op zelfrijdende auto’s

Benny Nieswaag - RWS

3) iCentrale is er voor alle weg-en stadsbeheerders: door het combineren en integreren van domeinen (verkeersmanagement, tunnelbewaking, brug- en sluisbediening, parkeerbeheer, stadsbeheer en crowdmanagement) kunnen gemeenten en provincies flink besparen op hun jaarlijkse exploitatielasten. Ook voor beheerders zonder bediencentrales.

Andre Loos, provincie Noord-Holland

4) Data algemeen: data krijgt een andere rol. Er is nieuwe data beschikbaar en er wordt andere informatie van wegbeheerders verwacht. Wat betekent dat voor de wegbeheerder?

Lieke Berghout - Bereik!

11.20 uur Plenaire discussie o.l.v Lindy Molenkamp (provincie Overijssel) met als insteek op deze gemeentelijke verkiezingsdag: wat kunnen en moeten we de nieuw gekozen bestuurders meegeven over Smart Mobility?

12.15 uur Netwerklunch

13.15 uur  Begeleide rondleiding over de beursvloer met mooie demonstaties en nadere toelichtingen van Smart Mobility toepassingen.

14.30 uur Einde WOW-programma