WOW Monitor Binnenvaart 2018: gezamenlijk advies provincies en RWS

Datum 14 februari 2019
Tijd 13.30 - 16.30 uur
Kosten geen
Locatie Croeselaan 15, Utrecht
DoelgroepMedewerkers provincies en rijksoverheid

De resultaten van de WOW-belevingsmonitor 'Binnenvaart 2018' zijn bekend. Het kernteam heeft eind november de resultaten en het conceptrapport bediscussieerd. In gezamenlijkheid is besloten dat het zeer interessant is om in brede setting de resultaten te bespreken en daarbij expliciet in te gaan op een drietal thema’s. Deze 3 thema’s zijn:

  • ligplaatsen
  • centrale bediening van objecten
  • veiligheid in relatie tot gedrag van recreatievaart en zwemmers

Op 14 februari 2019 willen we daarom met alle provincies die mee hebben gedaan aan het onderzoek, nader ingaan op de resultaten in brede zin en bovenstaande 3 aandachtpunten. Het zal in elk geval een interactieve sessie worden met als resultaat een advies over mogelijke vervolgactiviteiten aan het bestuur van Platform WOW. De locatie is op loopafstand van het NS station Utrecht Centraal.

Als je je aanmeldt dan sturen wij je het rapport en de agenda. Let wel: we hebben maar een paar plekken over.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar Wiel Schriever: wiel.schriever@rws.nl