WOW-meeloopdagen 2018

Datum 28 september 2018
Tijd 24 t/m 28 september
Kosten geen
Locatie op locatie
Doelgroepiedereen die in zijn werk op de een of andere manier met (vaar)weg of waterbeheer te maken heeft

Hoe doen jullie dat?! Tijdens de Meeloopdagen bieden we je de gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij je collega water- en (vaar)wegbeheerder. Een dag meelopen bij een collega is een snelle en makkelijke manier om ervaringen te delen en elkaars werelden beter te leren kennen.

De ervaringen uit 2014, 20152016 en 2017 laten zien dat een dag meelopen vaak inspirerend werkt en niet zelden leidt tot succesvolle samenwerkingen tussen organisaties. Een dag meelopen is leuk voor iedereen: directeuren, knappe koppen én gouden handjes!

  • Wanneer: tijdens de Week van de WOW-factor van 24 t/m 28 september 2018. Hiervoor kun je je niet meer aanmelden. Je kunt je wel aanmelden om in de rest van het jaar mee te lopen
  • Voor wie: iedereen die in zijn werk op de een of andere manier met (vaar)weg of waterbeheer te maken heeft

Deelnemende organisaties

Gemeenten

Gemeente Amersfoort
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Assen
Gemeente Breda
Gemeente Den Haag
Gemeente Heerlen
Gemeente Westland
Gemeente Zoetermeer

Provincies

Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Fryslân
Provincie Gelderland
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
Provincie Zuid-Holland

Waterschappen

Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

Waterschap Aa en Maas
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rivierenland
Waterschap Vallei & Veluwe
Wetterskip Fryslân

Drinkwaterbedrijven

Evides
Waterbedrijf Groningen
Oasen
WMD
PWN

Overig

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Deltares
Royal HaskoningDHV
De Vries & Van de Wiel
Antea Group
Tauw
Unie van Waterschappen
Vewin
Havenbedrijf Rotterdam
Rijkswaterstaat

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ronald Wielinga (06 – 121 38 876).

Week van de WOW-factor

Deze activiteit is onderdeel van de Week van de WOW-factor 2018 van 24 tot en met 28 september. Een week vol ontmoeten, samenwerken en duurzame inspiratie opdoen.