WegbeheerdersTalks op Intertraffic Amsterdam

Datum 08 april 2016

Op vrijdag 8 april verzorgt Acquire Publishing, tijdens Intertraffic Amsterdam,  een speciaal Smart Mobility-kennisprogramma voor de Nederlandse markt. Met deze ‘WegbeheerderTalks’ is dit programma vooral gericht op de Nederlandse nationale, regionale en lokale wegbeheerders. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met platform WOW en het CROW.

Programma WegbeheerderTalks – Van beeld naar werkelijkheid

Tijdens deze WegbeheerderTalks staat het thema ‘Nu, slim voorsorteren op de weg van de toekomst’, centraal. Het programma bestaat uit een ochtend- en middagprogramma met elk een dagvoorzitter. Het programma is opgebouwd van toekomstbeeld, naar bouw van de toekomstige weg, naar de problemen van nu. Oftewel: van beeld naar werkelijkheid.

In totaal zijn er vier Talks. Iedere talk duurt 45 minuten en gedurende elke sessie komen er twee professionals aan het woord , waarbij het gesprek wordt geleid door de dagvoorzitter.

Ochtendprogramma

Dagvoorzitter: Joëlle van den Broek (DITCM, landelijke ITS-Ronde tafels)

10.30 - 11.15 uur: Het wegennet van de toekomst: ontwerp
John Boender, ontwerpexpert bij CROW, en Arjan van Vliet, keuringsvoorbereider bij de RDW, verkennen samen met Joëlle van den Broek hoe het toekomstig wegontwerp eruit moet zien op basis van reële denkbeelden over soorten voertuigen en weggebruik. Samen onderzoeken zij hoe wegbeheerders daar nu al op kunnen voorsorteren. Hoe brengen zij dit onderwerp vervolgens op een constructieve manier onder de aandacht van wegbeheerders en welke handvatten geven ze mee? Is het vooralsnog een snelwegissue of sluiten al snel stedelijke en regionale wegen en wegbeheerders aan?

Sprekers: John Boender (CROW) & Arjan van Vliet (RDW)

Lees meer over Het wegennet van de toekomst: ontwerp op Verkeerinbeeld.nl.

11.15 - 12.00 uur: Verkeer in de stad: slimme VRI-techniek
De komende jaren krijgt de overheidsmarkt van VRI-techniek en -diensten een stevige impuls. De ontwikkelingen rond connected, coöperatief en automatisch rijden doen ook een beroep op de relatie overheid en markt. De traditionele inkoop van techniek verandert in een uitvraag naar doorstromingdiensten op kruispunten. Hoe gaan markt en overheid daarmee om? Martien van den Broek van gemeente Helmond (Verkeerslichtenstad 2016) verkent deze relatie met een spreker van Vialis.

Sprekers: Martien van den Broek (gemeente Helmond) & Peter Goossens (Vialis)

Lees meer over Verkeer in de stad: slimme VRI-techniek op Verkeerinbeeld.nl.

Middagprogramma

Dagvoorzitter: Paul Waarts (provincie Noord-Holland)

13.00 - 13.45 uur: De bouw van de weg: slim vervangen
Tijdens deze Talk ligt het vervangingsvraagstuk op tafel. Marcel den Hertogh, hoogleraar Infrastructuur, en Lindy Molenkamp , hoofd eenheid wegen en water bij provincie Overijssel, verkennen met Paul Waarts de problematiek en slimme oplossingen. Hoe breng je het vervangingsprobleem in kaart en hoe financier je deze enorme opgave? Maar ook: hoe neem je de veranderende mobiliteit mee in je vervangingsontwerp en –oplossingen op netwerkniveau?

Sprekers: Marcel den Hertogh (TU Delft) & Lindy Molenkamp (provincie Overijssel)

Lees meer over De bouw van de weg: slim vervangen op Verkeerinbeeld.nl

13.45 - 14.30 uur: De huidige weg: overbelading
Overbelading is een actueel probleem. Grote delen van de infrastructuur zijn aan het eind van hun levensduur en bij de aanleg niet berekend op de actuele aslasten. Dat versnelt nog eens de noodzaak tot vervanging. Wat doen we er nu aan en hoe voorkomen we overbelading en -schade in de toekomst? Bouwen we bij vervanging overal zwaarder te belasten wegen en bruggen bouwen? Of doen we dat deels? Bijvoorbeeld tot aan distributiecentra? Wat kunnen wegbeheerders zelf organiseren als opdrachtgever en wat kan de markt hierin betekenen? Wegbeheerder Nico Meininger gaat hierover in gesprek met Ambro Smit van TLN (Transport en Logistiek Nederland).

Sprekers: Nico Meininger (provincie Zuid-Holland) & Ambro Smit (TLN)

Lees meer over De huidige weg: overbelading op Verkeerinbeeld.nl