Webinar Werken met BPKV (voorheen EMVI)

Datum 27 maart 2017
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar)weg- en waterbeheerders

Op maandag 27 maart organiseerden we samen met PIANOo een webinar over Werken met BPKV, oftewel Beste Prijs Kwaliteit Verhouding. Met de Aanbestedingswet 2012 is de toepassing van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving' (EMVI, nu BPKV) centraal komen te staan. In de praktijk van de GWW en Bouwsector is het gebruik van BPKV nog wel een uitdaging. Vooral het bedenken en toepassen van de juiste BPKV criteria blijkt een lastige opgave te zijn.

Tijdens het Webinar ‘Werken met BPKV’ werd uitgelegd hoe je bruikbare, onderscheidende BPKV criteria opstelt en gebruikt bij aanbesteding en uitvoering van een project. Verder zijn enkele do’s en don’ts toegelicht.

Meer informatie over BPKV en EMVI (op de site van PIANOo)

Sprekers

Cor LuijtenCor Luijten – Strategisch Adviseur Gemeente Rotterdam

Cor Luijten is sinds 2012 adviseur markt en strategie in de sector GWW & Bouw bij het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam. Hij richt zich onder andere op innovatieve ontwikkelingen zoals logistiek in de bouw en circulaire economie. Bij het realiseren van innovaties in projecten kan het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding zeer goed functioneren. Naast thema-innovaties houdt hij zich actief bezig met ketensamenwerking.

 

Hans WamelinkHans Wamelink – Hoogleraar Bouwmanagement TUDelft en voorzitter van de PIANOo vakgroep GWW en Bouw.

Hans Wamelink is hoogleraar Bouwmanagement aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft sinds 2006. Daarnaast is hij voorzitter van de PIANOo vakgroep GWW en Bouw. Hij richt zich op sturingsvraagstukken in de ontwikkel- en realisatiefase van bouwprojecten. In zijn onderzoek staat procesinnovatie in de bouw centraal; ketensamenwerking, contractering en informatiemanagement zijn belangrijke onderzoeksthema’s.