Webinar Omgevingswijzer

Datum 02 oktober 2017
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar-)wegbeheerders, waterbeheerders en andere geïnteresseerden

In dit webinar wordt de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komt aan bod. 

Na een korte introductie van het instrument, staan we stil bij de verschillende manieren waarop het instrument kan worden ingezet. Hierbij kijken we naar de samenhang met het Ambitieweb en de aanpak Duurzaam GWW. Omdat bij de Omgevingswijzer het gesprek centraal staat, is een goede voorbereiding van dat gesprek essentieel. We geven dus ook enkele tips bij de voorbereiding.

Spreker

Henriette Stoop

Henriëtte Stoop werkt binnen het cluster MIRT en m.e.r. van de afdeling Ruimte, Economie en MIRT (WVL), dat het kenniscentrum vormt voor verkenning en planuitwerking binnen Rijkswaterstaat. Daar houdt ze zich bezig met de toepassing van de Omgevingswijzer en de advisering over MIRT.

Wat is een webinar?

Een webinar bekijk je online, vanuit je eigen pc. Je ziet en hoort de spreker live op je beeldscherm. Het duurt ongeveer 30 minuten. Als je vragen hebt, kun je deze intypen. Met een koptelefoon op stoor je dus niemand in je omgeving.