Webinar Omgevingswet en VTH in het waterdomein

Datum 30 april 2018
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie online, via je pc

De Omgevingswet en de veranderingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in het waterdomein

Met de komst van de Omgevingswet ontstaat er een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving, waarbij de huidige sectorale wetgeving wordt geïntegreerd in één afgestemd systeem. Ook het waterdomein gaat op in dit nieuwe stelsel. Jasper van Kempen neemt je tijdens dit webinar mee in de impact van de Omgevingswet voor de verschillende waterbeheerders in Nederland. Hierbij focust hij op de veranderingen die het nieuwe stelsel meebrengt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving: wat verandert er, wat blijft hetzelfde en hoe heeft dit effect op de dagelijkse werkpraktijk?

Spreker

Mr. dr. ir. Jasper van Kempen is senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat, waar hij adviseert op het terrein van het waterrecht en -beleid. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet en bij de implementatie daarvan binnen Rijkswaterstaat. Hiernaast is Jasper geassocieerd onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht. In 2012 promoveerde hij op een proefschrift over Europees waterbeheer en rol van grensoverschrijdende verontreiniging binnen de Europese stroomgebiedbenadering.