Webinar Omgevingswet

Datum 26 juni 2017
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, vanuit je eigen pc
Doelgroep(vaar-)wegbeheerders, waterbeheerders en andere geïnteresseerden

Inhoud van het webinar

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken. De Omgevingswet is de basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Het stelsel is het resultaat van de Omgevingswet, Invoeringswet en de aanvullingswetten. En van alle regelgeving die in AMvB's en ministeriële regelingen onder deze wetten wordt opgenomen.

Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over onder andere ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.  Naast de Omgevingswet komen er vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële regeling. Naar verwachting zal het nieuwe omgevingsrecht niet eerder dan halverwege 2019 in werking treden.

Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving.

In dit webinar krijg je een overzicht van:

  • de Omgevingswet op hoofdlijnen;
  • specifieke kennis wat deze wet betekent voor projecten.

Spreker

Ronald Onstenk, juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat, is nauw betrokken bij de invoering van de Omgevingswet en de impact hierop voor projecten.

Meer informatie 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

 

Verslag