Webinar Moving Traffic

Datum 26 februari 2018
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc
Doelgroepalle geïnteresseerden

In de drukke Rotterdamse regio wordt op allerlei manieren geprobeerd de doorstroming te verbeteren. Eén van die manieren is ‘Moving Traffic’. Een aanpak gericht op het nog slimmer en efficiënter benutten van de bestaande verkeerssystemen, infrastructuur en systeeminstellingen. In Moving Traffic werken Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, BEREIK! en De Verkeersonderneming samen en kijken zij over de grenzen van de eigen wegen en verantwoordelijkheden heen om gezamenlijk de doorstroming te verbeteren voor weggebruikers die van A naar B willen. Het project is gestart met de dagelijkse verkeersproblemen op de A20 tussen knooppunt Kleinpolderplein en Terbregseplein.

In dit webinar wordt ingegaan op de succesfactoren en uitdagingen van de samenwerking in het project. Tevens wordt besproken hoe de lesson's learned vanuit het project in andere delen van Nederland toepasbaar zijn en welke stappen wegbeheerders zelf al kunnen zetten met deze lessen.

Sprekers

Bob Dodemont

Bob Dodemont is namens de Verkeersonderneming trekker van het project: ‘Moving Traffic A20’. De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Bob heeft zich in het verleden als projectmanager bij Rijkswaterstaat bezig gehouden met verkeerscentrales, dynamisch verkeersmanagement en gebiedsgerichte samenwerking.

Bram Klemann is expert verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam. Vanuit deze rol houdt hij zich bezig met het verbeteren van de doorstroming in de stad. Voorbeelden daarvan zijn de optimalisatie van verkeerslichten en de inzet van regelscenario’s. Deze kennis komt uiteraard goed van pas bij het Moving Traffic project om de doorstroming van zowel de A20 als het Rotterdamse wegennet te verbeteren.

Verslag