Webinar Hoogwater

Datum 26 maart 2018
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc

Bij hoogwater in Nederland is samenwerking en onderlinge communicatie tussen waterbeheerders en partners van groot belang, met name bij waterschappen, RWS en veiligheidsregio’s. In het webinar Hoogwater wordt aan de hand van de in september 2017 uitgevoerde grote oefening Deining en Doorbraak, ingegaan op de samenwerking tussen beheerders in de voorbereiding, de beoefende ‘crisissituatie’ en de afloop van de situatie.

Hierbij komt aan de orde:

 • Toelichting op de oefening Deining en Doorbraak en oefendoelen.
 • Rol van alle partners bij Hoogwater: wat zijn uitdagingen en succesfactoren van de samenwerking?
 • Welke innovaties zijn er opgepakt naar aanleiding van de oefening?
 • Welke lessen zijn er geleerd uit de oefening en hoe kan de samenwerking worden versterkt?
 • Waar wordt aan gewerkt om Nederland bij hoogwater nog veiliger te maken?
 • Seminar Incident Observation Protocol Rijkswaterstaat, Waterschappen en Environment Agency: wat viel de Engelse collega’s op, wat hebben ze ons aan tips kunnen geven en waar gingen ze zelf mee naar huis?

Sprekers

ir. Marian Booltink

Marian Booltink

Crisiscoördinator bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vanaf 2013.

 • Tijdens opschaling adviseur crisisbeheersing en procesbewaking.
 • Als voorbereiding op opschaling verantwoordelijk voor opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie waaronder de leden van de dijkbewakingorganisatie.

Tot 2013 adviseur watermanagement Grontmij.
Opleiding: Cultuurtechniek Wageningen.

Ing Bart Vonk

Bart Vonk

Sinds 2010 Coördinerend adviseur waterveiligheid bij Rijkswaterstaat.

 • trekker hoofdkennisveld waterveiligheid
 • implementatie zorgplicht primaire waterkeringen
 • normering regionale keringen in beheer van RWS
 • voorzitter Landelijke Coördinatieteam Overstromingsdreiging en Waterverdeling

Tot 2010 districtshoofd Rijkswaterstaat Noordzeekanaal en afdelingshoofd Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat Noord Holland.
Opleiding: HTS Weg- en Waterbouwkunde, Haarlem

 

Verslag