Webinar Gewijzigde Aanbestedingswet: Ruimte voor Innovatie

Datum 30 mei 2016

 

Gewijzigde Aanbestedingswet

De gewijzigde Aanbestedingswet – die naar verwachting 1 juli 2016 in werking treedt - biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en het inkopen van innovatieve oplossingen. Dit webinar gaat over het benutten van deze ruimte.
 

Wat is een webinar?

Een webinar is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Je kijkt dus vanuit je pc. Voorafgaand aan het webinar krijg je een code toegestuurd waar mee je kunt inloggen.

Inhoud webinar

De nadruk ligt op het geven van praktische tips. Hoe laat je in je uitvraag ruimte voor inschrijvers om zelf met innovatie oplossingen te komen? Hoe zet je de flexibele procedures hiervoor in? Hoe benut je het werken met levenscycluskosten optimaal? Daarnaast gaan de sprekers in op de vraag hoe je gericht op zoek kunt gaan naar een innovatieve oplossing, met behulp van de nieuwe procedure innovatiepartnerschap.

Sprekers webinar

De sprekers zijn Floris den Boer en Henk Wijnen. Beiden zijn werkzaam bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden. PIANOo draagt bij aan de professionalisering van overheidsinkoop door kennis te delen. PIANOo biedt informatie, advies en instrumenten over het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. 

Presentatie webinar

Meer informatie over de Wijziging Aanbestedingswet

Dossier wijziging Aanbestedingswet 2012 op de website van PIANOo