Waterstand meter

Webinar droogte in Nederland 2018: wat ging er goed en wat kan beter

Datum 29 april 2019
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via de computer
Doelgroepweg- en waterbeheerders en andere geïnteresseerden overheid en markt

In 2018 heeft Nederland te maken gehad met een langdurige periode van forse watertekorten. De combinatie van neerslagtekort en zeer lage rivierafvoeren heeft er voor gezorgd dat vanaf begin juli 2018 de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) was opgeschaald naar niveau 1 (dreigend watertekort) en vanaf 2 augustus 2018 naar niveau 2, toen er sprake was van een feitelijk watertekort (vraag hoger dan aanbod). Bij de aanpak van de droogte waren veel partijen betrokken. De aanpak van deze droogteproblematiek werd uitgevoerd conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.

Ter illustratie: Hoogheemraadschap van Rijnland maakte deze video over de aanpak van de droogte in 2018. 

In dit webinar zal één van de voorzitters van de LCW, Bart Vonk, vertellen over zijn ervaringen op de extreme droogteperiode in 2018. Hij zal daarbij ingaan op hoe Nederland goed voorbereid was en veel minder schade heeft geleden, vergeleken met het vorige extreem droge jaar 2013. Maar desondanks heeft toch de landbouwsector, met name in de hoger gelegen delen van Nederland, ernstig nadeel ondervonden aan de extreme droogteperiode. Ook de binnenvaartsector kon op een gegeven moment nog met een minimale aflaaddiepte varen. Ook het bestrijden van de verzilting heeft om de nodige maatregelen gevraagd.

Bart Vonk neemt je mee in de werkwijze van de LCW, hoe zij met scenario’s voor de realistisch denkbare slechtste ontwikkelingen zorgden dat we telkens twee stappen voor de actuele situatie bleven en dus daarmee goed anticipeerden op de extreme situatie. 

Ook komt naar voren hoe we hierop terugkijken en welke operationele verbeteringen de LCW ziet voor komende droogteperiodes.

Expert 

Bart Vonk werkt sinds 1990 in verschillende functies bij Rijkswaterstaat. Sinds 2010 is hij coördinerend adviseur Waterveiligheid bij de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat. Hij heeft daarbij ook de rol van voorzitter Landelijke Coördinatiecommissies Overstromingsdreiging (LCO) en Waterverdeling (LCW). 

Wat is een webinar?

Een webinar is een online lezing. De spreker zit in een studio en jij achter je eigen computer. Als je ‘live’ kijkt kun je vragen stellen aan de spreker. Om ‘live’ te kijken heb je een inlogcode nodig die wij je toesturen als jij je aanmeldt. Die inlogcode werkt niet alleen voor dit webinar maar voor alle webinars die Platform WOW organiseert. Achteraf is het webinar (zonder inlogcode) ook terug te zien via onze website. We organiseren onze webinars samen met Skillstown.

Let op! Aanmelden voor dit webinar kan tot maandag 29 april 2019 tot 12 uur. Mocht je later het webinar willen terugzien, houd onze website in de gaten. Een paar dagen later wordt het webinar hier beschikbaar gesteld. 

Verslag