Webinar Circulair Ontwerpen

Datum 25 februari 2019
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via de computer
Doelgroepweg- en waterbeheerders en andere geïnteresseerden overheid en markt

In 2050 wil Nederland 95% CO2 reductie bereiken en een circulaire economie zijn, in 2030 is er een tussendoel met 49% CO2 reductie. We hebben de doelstelling om in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair te zijn. Politiek is het doel vastgesteld om binnen de huidige kabinetsperiode 1 megaton CO2 reductie te bereiken.

Urgentie circulair ontwerpen!

Ontwerpen is de spil om circulariteit in projecten vorm te geven, waardoor we per saldo minder bouwmaterialen nodig hebben en langer met onze gebruikte bouwmaterialen kunnen bouwen.

In dit webinar gaat het over circulaire ontwerpprincipes en hoe deze toe te passen zijn in bouwprojecten. Dit doen we met enkele praktijkvoorbeelden in de grond-, weg- en waterbouw.  Dit geeft een inzicht in de mogelijkheden die er nu al zijn. Door deze bewustwording verwachten wij dat we in de komende kabinetsperiode 20% nieuw materiaal kunnen besparen.

De ontwerpprincipes zijn van belang om Circulariteit als onderdeel van duurzaamheid een plek te geven in het ontwerpproces.  Dit zal in de toekomst leiden tot een circulaire bouweconomie. 

Experts

Cor Luijten is als procesinnovator werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s bouwlogistiek, circulariteit en prestatiemeten.  Hierbij is de focus; hoe worden de ambities vertaald naar de projecten. Om dit te realiseren kan dit alleen in samenwerking worden ontwikkeld.

Machiel Crielaard werkt als inhoudelijk expert aan het implementeren van circulariteit in het plan- ontwerp en inkoopproces bij Rijkswaterstaat. Hij verbindt de beleidsdoelstellingen voor circulariteit met de toepassing in concrete infraprojecten bij Rijkswaterstaat.

Samenwerking binnen respectievelijk Rijswaterstaat en de gemeente Rotterdam, maar ook samenwerking met marktpartijen en andere opdrachtgevers. Dit webinar is een voorbeeld van onze samenwerking en we hopen met deze kennisdeling dat andere professionals enkele van onze inzichten kunnen toepassen in hun werk.

Wat is een webinar?

Een webinar is een online lezing. De spreker zit in een studio en jij achter je eigen computer. Als je ‘live’ kijkt kun je vragen stellen aan de spreker. Om ‘live’ te kijken heb je een inlogcode nodig die wij je toesturen als jij je aanmeldt. Die inlogcode werkt niet alleen voor dit webinar maar voor alle webinars die Platform WOW organiseert. Achteraf is het webinar (zonder inlogcode) ook terug te zien via onze website.

Let op! Aanmelden voor dit webinar kan tot maandag 25 februari 2019 tot 12 uur. Mocht je later het webinar willen terugzien, houd onze website in de gaten. Een paar dagen later wordt het webinar hier beschikbaar gesteld. 

Verslag