Vakbroedersoverleg Assetmanagement

Datum 01 april 2014

Op 1 april van 12.30 tot 17.00 uur organiseren we in Utrecht een vakbroederoverleg met als thema: 'De wetenschappelijke en onderwijskundige verankering van assetmanagement'

Uitwisseling van ervaringen met de onderwijs- en onderzoekssector.

Sprekers:

- Telli van der Lei (TU Delft) 'Maturity check assetmanagement voor infrabeheerders en ervaringen bij andere sectoren'

- Jenne van der Velde (Rijkswaterstaat) 'Assetmanagement Lab, Time to maintain, Next Generation Infrastructures (stand van zaken)'

- Spreker van de WOW cursus 'Terugkoppeling ervaringen van de Assetmanagementtraining'

- Rinus Kuijper (provincie Gelderland) 'de ontsluiting van de kennis in de bibliotheek'

Discussie: WOW is voornemens om een onderzoek te laten verrichten onder hogescholen en universiteiten om in kaart te brengen hoe het staat met opleidingen rondom beheer en onderhoud/assetmanagement en of dit overeenkomt met onze behoeftes.

Dus een inventarisatie van: wat komt er op ons af ogv AM/wat zijn de opgaven, wat wordt er al gedoceerd en op welke instelling voor wie is het aan de orde (wat moeten ze kunnen)

De vragen:

-is er behoefte aan een dergelijke inventarisatie en is er draagvlak voor

-wie wil meedenken over deze opdracht in een werkgroep

-kunnen we de vragen aanscherpen

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@platformwow.nl

De locatie is Zaal 7, Boothstraat 7, Utrecht