Uit ons netwerk: Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Datum 05 juni 2018
Tijd 12:30 - 18:00 uur
Locatie Slot Loevestein, Loevestein 1, 5307 TG, Poederoijen
Doelgroepprojectleiders en omgevingsmanagers bij waterkeringbeheerders (waterschappen en RWS), beleidsmedewerkers bij gemeenten, projectleiders bij adviesbureaus

Dijkversterking en ruimtelijke inpassing van de dijken

Op dinsdag 5 juni organiseert de KNW Themagroep Water en Ruimte een symposium over uitdagingen en nieuwe inzichten voor de ruimtelijke inpassing van dijken, in de opgave van het hoogwater beschermingsprogramma (HWBP).

Het dijkversterkingsprogramma HWBP is in volle gang. De opgave voor waterschappen en Rijkswaterstaat is groot: tot 2050 moet naar verwachting 1900 kilometer dijk worden versterkt. Daarbij wordt de veiligheidsopgave gecombineerd met uitdagingen als de inpassing in de omgeving, publieksparticipatie en afstemming met andere belanghebbenden. Tijdens dit symposium worden praktijkvoorbeelden en inzichten gedeeld.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden