Uit ons netwerk: Infra event provincie Fryslân

Datum 01 oktober 2018
Tijd van 1 t/m 5 oktober 2018
Locatie Friesland

De afgelopen jaren heeft Provincie Fryslân met vele partners hard gewerkt aan de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Fryslân. Tijd om terug te blikken wat het RSP-pakket heeft gebracht. Provincie Fryslân organiseert daarom het Infra Event van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober. Een totaal weekprogramma waarbij wordt teruggeblikt op de RSP- projecten, de Friese aanpak en alles wat daarbij kwam kijken. Daarbij wordt een doorkijk naar de toekomst gemaakt door hoogleraren en onderwijs te betrekken en door de geleerde lessen te delen met vakspecialisten, partners, studenten en andere overheden. Naast de techniek en de Friese aanpak, komen onderwerpen als circulaire economie en het betrekken van onderwijs en cultuur aan bod. Kortom, een volledig en gevarieerd programma. Op www.fryslan.frl/infra is het totaalprogramma uitgebreid te lezen en staan ook de aanmeldopties vermeldt.

Programma

Maandag 1 oktober: De bestuurlijke aftrap van het Infra Event mét opening van de foto-expositie. Deze expositie is vanaf maandagmiddag 1 oktober 16.00 uur, de hele week te bekijken in de Blokhuispoort te Leeuwarden.

Dinsdag 2 oktober: Congres Circulaire economie en Grip op Grond in de Lawei te Drachten: meer informatie en aanmelden.

Woensdag 3 oktober: Dag van het onderwijs en infra collegetour bij NHL Stenden te Leeuwarden: meer informatie en aanmelden

Donderdag 4 oktober: samen met Platform WOW Fryske infra on tour.

Donderdag 4 oktober: Vet infra feest om alle betrokkenen te bedanken voor het begrip en de inzet tijdens de realisatie van de projecten. En natuurlijk vieren dat we (bijna) klaar zijn! Aanmelden niet nodig.
Locatie: Provinciehuis provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden Vanaf 18.00 uur variété programma en vanaf 21.00 uur het feest met band.

Vrijdag 5 oktober: Marktdialoog in de Kanselarij te Leeuwarden: meer informatie en aanmelden.