Themamiddag circulaire infra

Datum 27 september 2018
Tijd 12.30 - 16.15 uur
Kosten geen
Locatie Muntgebouw, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht

In bijna alle organisaties wordt tegenwoordig gesproken over het belang van circulariteit. Tegelijkertijd worstelen deze organisaties ook bijna allemaal met de vraag hoe ze dit moeten organiseren. Op 27 september organiseren we een bijeenkomst waarin we samen op zoek gaan naar een antwoord op deze vraag.

Tijdens de interactieve middag vertellen verschillende partijen over hun ervaringen en komen vragen aan de orde die bij bijna iedere organisatie actueel zijn. Hoe pas ik circulariteit toe in aanbestedingen en contracten? Welke dilemma’s komen aan de orde? Hoe ga ik om met de toepassingen van circulariteit en beheer en onderhoud? En wat zijn concrete voorbeelden van circulariteit in projecten?

Wij nodigen je van harte uit aanwezig te zijn bij de bijeenkomst, je eigen ervaringen en worstelingen te delen en te leren van andere organisaties. Bij je aanmelding kun je aangeven aan welke workshops je wil deelnemen.

Programma van de themamiddag circulaire infra

12.00 - 12.30 Ontvangst met lunch en aansluitend plenaire opening  door dagvoorzitter Marinda Hall 
12.30 - 13.30

Plenaire sprekers

12:30 – 12:50    Bon Uijting – Adviseur Circulaire Economie Rijkswaterstaat
Hoe ziet de roadmap naar verduurzaming van asfalt eruit? Welke innovaties komen tot stand en hoe kunnen deze versneld worden?

12:50 – 13:10    Marco Hofman - Lid Kernteam Bouwagenda, roadmap Bruggen en Sluizen en – Programmamanager Infra Provincie Noord-Holland
Waarom is circulariteit in de infra zo hard nodig en wat is de context?

13:10 – 13:30    Esther van Eijk – Specialist Circulaire Economie van Hattum Blankevoort
Hoe kun je in co-creatie stappen zetten naar een circulaire economie?

13.30 - 14.15

13:30 – 14:15    Eerste workshopronde – Circulariteit implementeren

Workshop A: Circulariteit implementeren, vechten tegen de bierkaai? 

Gemeente Amersfoort – Ludwig Temme
Hoe zorg je ervoor dat circulariteit toegepast wordt? Op welk niveau regel je het? Hoe maak je afspraken met de branche? Deze vragen bespreekt de gemeente Amersfoort aan de hand van de concrete dilemma’s die zij tegenkomen.
Aansluitend casus: Implementatie van circulariteit; hoe tackle jij de uitdagingen?
 

Workshop B: Circulariteit in een aanbesteding, wat is de juiste vorm? 

Provincie Gelderland – Harco Kersten
De Provincie Gelderland heeft circulariteit op verschillende manieren meegenomen in aanbestedingen. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende vormen? En welke dilemma’s komt de Provincie tegen?
Aansluitend casus: Circulariteit in een aanbesteding; wat is de juiste vorm?

14.15 - 14.45 Pauze
14.45 - 15.30

Tweede workshopronde – Circulariteit in de praktijk

Workshop A: Circulariteit in de praktijk: Grip op grondstoffen 

Gemeente Almere - Paul Mul

Hoe krijg je grip op grondstoffen en wat moet je doen als gemeente om circulaire kansen te benutten? Aan da hand van concrete ervaringen laat hij zien hoe de gemeente circulariteit heeft toegepast.

Aansluitend discussie: Grip op grondstoffen en de kansen die voor open doel worden gemist.

Workshop B: Circulariteit in de praktijk: circulariteit bij waterschappen 

Unie van Waterschappen - Inez van Tilburg

In hoeverre hebben waterschappen circulariteit al toegepast? Inez kijkt hierbij naar strategie, beleid, maar vooral ook naar concrete toepassingen in projecten.
Aansluitend discussie: Circulariteit in projecten; geen woorden maar daden. Hoe kom je van een plan tot concrete toepassing?

15.30 - 15.45 Plenaire afsluiting door dagvoorzitter
15.45 - 16.30 Netwerkborrel