Themabijeenkomst Overbelading

Datum 23 mei 2013

Op donderdag 23 mei 2013 organiseren we een themabijeenkomst over het onderwerp overbelading. We geven een overzicht van wat in de afgelopen tien jaar is toegepast om overbelading te verminderen, we gaan kennis uitwisselen over de inzet van instrumenten en uitzoeken wat er voor nodig is om de aanpak van overbelading in het wegvervoer tot een succes te maken.

De belangrijkste vraag is: welke instrumenten om overbelading tegen te gaan zijn effectief en wat is ervoor nodig om deze instrumenten zo goed mogelijk in te zetten? Tijdens de bijeenkomst spreekt een aantal specialisten over de verschillende facetten van overbelading. Daarnaast kun je een voertuigcontrole van de inspectie meemaken die op het terrein plaatsvindt.

Programma

12.00 Inloop met netwerklunch

12.30 Opening

BLOK 1:

1. Overzicht instrumenten aanpak overbelading
Jan Hordijk (RWS)

2. Inzet instrument Weigh in Motion door ILT
George Koehorst

3. Instrument Convenant Limburg
Ramon Heerings (TLN)

4. Instrument overbelading in contracten
Rudy van Bemmel (RWS)

5. Discussie effectiviteit instrumenten en andere instrumenten om overbelading tegen te gaan

14.10 Pauze en buitenronde controle ILT bij weegbrug

BLOK 2:

1. Effect instrumenten op doelstellingen wegbeheerders en kosten/baten verhouding inzet instrumenten
Mirza Milosevic (provincie zuid-Holland)                       

2. Effectieve inzet instrumenten Aanpak Overbelading
Diederik Mutsaerts (Weegnet)

3. Discussie inzet instrumenten en uitwisseling van kennis en informatie tussen wegbeheerders en andere partijen

4. Afronding                                                                        

16.15 Borrel

Locatie

Steunpunt en Wegendistrict Gorinchem
Banneweg 22
4205 KX Gorinchem