Smart Patrol Working Lab

Datum 08 februari 2018
Tijd 12.00 - 16.30 uur
Kosten geen
Locatie LEF Future Center, Griffioenlaan 2, Utrecht
Doelgroepalle doeners in de wereld van Smart Patrol en werkzaam bij de Nederlandse overheid

Drones worden steeds vaker en professioneler ingezet voor digitaal schouwen en handhaving op en om het water. Daarnaast richten we het toezicht en onderhoud slimmer in. Samenwerken met andere (overheids)partijen is daarbij onontbeerlijk! Hoe breng jij (bestaande) samenwerkingen naar the next step? Ga met anderen aan de slag bij het allereerste Smart Patrol Working Lab, dat Platform WOW in samenwerking met Rijkswaterstaat in het LEF future center op 8 februari 2018 organiseert.

Kansrijke toepassingen

Bij het eerste Working Lab maken echte doeners op het gebied van Smart Patrol kennis met projecten van o.a. waterbeheerders van Waternet, Havenbedrijf Amsterdam en Waterschap Rivierenland. Met elkaar zoeken we nieuwe kansrijke toepassingen en (nieuwe) samenwerkingen voor Smart Patrol. Om deze samenwerkingen verder te brengen werken we toe naar één of meer vervolgsessies.

Aanmelden

Let op: deze bijeenkomst is vol. Aanmelden kan daarom niet meer. Wanneer je je eerder hebt ingeschreven en je definitief bent geplaatst voor de bijeenkomst hoor je dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst. 

Programma

Het programma start stipt om 12 uur en voor een lunch wordt gezorgd.

12.00 uur Welkom en opening met lunch
13.00 uur Live demo met twee drones van Dronematrix en Delft Dynamics
13.15 uur

Ronde 1 werksessies. Deelnemers volgen de sessie van hun gekozen thema:

- Thema 1, Ervaringen met drones onder leiding van Wopke Kuiper (Rijkswaterstaat), Haroen Lemmers (Waternet), Berry Bontje (Waternet) en Joost Zuidema (Havenbedrijf Amsterdam);

- Thema 2, Digitaal toezicht en handhaving onder leiding van Karel Kettelerij (Rijkswaterstaat), Taco van Maanen (Waterschap Rivierenland), John de Rauw (Waternet) en Stef van der Zee (Provincie Overijssel);

- Thema 3, Slimmer werken gericht op proactief onderhoud onder leiding van Jan Paul Schuiten (Rijkswaterstaat) en Henk Voogt (Havenbedrijf Rotterdam).

14.00 uur

Ronde 2 werksessies

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Ronde 3 werksessies

15.45 uur

Netwerkborrel

16.15 uur

Afronden bijeenkomst

16.30 uur

Einde bijeenkomst