Samenwerking in verkeersmanagement

Datum 03 september 2015
Tijd 12.30 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Het Topshuis, Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1, 4354 RA Vrouwenpolder
DoelgroepDoelgroep: medewerkers van Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven.

Op donderdag 3 september organiseert WOW een bijeenkomst met als thema 'Samenwerking in verkeersmanagement'. Tijdens deze middag zullen we ingaan op de rol die verkeersmanagement kan spelen bij het faciliteren van groei met bestaande infrastructuur en beperkte investeringen.

Programma:

12.30 uur   Inlooplunch

13.00 uur  Opening door dagvoorzitter Pieter Janssen, directeur bij Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement

13.15 uur   Presentatie door dr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit van Rotterdam

De heer Kuipers zal tijdens zijn presentatie ingaan op het economisch perspectief van Nederland als transportland, de groeiverwachtingen van de binnenvaartsector en de impact van de huidige upgrading van de Europese infrastructuur met EU- subsidies. Verder behandelt hij de beperkte economische groei voor Europa en de keuze van het Rijk om de infrastructuur zo goed mogelijk te benutten in plaats van te bouwen. Tevens zal hij de relatie tussen de hoofdtransportassen, het hoofdvaarwegennet en de onderliggende haarvaten toelichten. Hij benoemt kansen om sterk oplopende wachttijden te voorkomen, investeringen te temporiseren en mogelijk uit te stellen.

14.00 uur   Pauze

14.15 uur Presentatie ketenwerking door Eric Luca van Rijkswaterstaat

14.45 uur Presentatie sluisplanning door Willem Wouters van Rijkswaterstaat

Beide presentaties gaan in op de rol van verkeersmanagement voor het faciliteren van groei met bestaande infrastructuur en beperkte investeringen. De meerwaarde van ketenplanning en sluisplanning wordt nader toegelicht. Wat vraagt dat van de betrokken partijen?

15.15 uur   Netwerkactiviteit

16.15 uur   Terugkoppeling van de resultaten

16.30 uur   Afsluiting middag met aansluitend een borrel