Online Brugdialoog over de renovatie van Nederlandse civiele kunstwerken

Datum 27 augustus 2020
Tijd 08.00 - 09.00 uur
Kosten Geen
Locatie Online, achter je pc
DoelgroepDeskundigen/professionals die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland

Op donderdag 27 augustus is het derde Brugdialoog waarin professionals - die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland - online met elkaar in gesprek gaan. 

Wat komt er zoal kijken bij inspecties aan de bruggen van onze infrastructuur?

Het thema van aankomend brugdialoog is 'inspecties'. Wat komt er zoal kijken bij inspecties gerelateerd aan de onderhouds- en vervangingsopgave van onze infrastructuur? Denk bijvoorbeeld aan inspecties als 'driver' voor besluitvorming en de beschikbaarheid van kennis van inspecties. Daar gaan we het onder andere met elkaar over hebben tijdens de eerstvolgende brugdialoog. 

Aanmelden voor de brugdialogen

Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). 

Een blijvend gesprek: de Bruggendialogen

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang. Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Vier redenen om aan te sluiten en de dialoog te versterken

  1. Het wiel: We vinden niet individueel als persoon of organisaties het wiel opnieuw uit. We werken samen aan dezelfde opgaven.
  2. Open: Tijdens de Brugdialogen delen we ideeën, mislukkingen en successen.
  3. Impact: Luisteren, inbrengen, inspireren, tot je nemen, verwerken, meenemen én toepassen. Impact door het gesprek te voeren en verder te brengen.
  4. Puzzel: In dialoog brengen we samen. Ook jij hebt een stukje van de puzzel.

De opzet van de brugdialogen

Elk brugdialoog wordt gestart met een korte introductie aan de hand van een thema. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’. Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden. Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd. Lastige en complexe vraagstukken worden ingebracht in de leeromgeving bij De Bouwcampus.

25 juni - Verslag eerste Brugdialoog teruglezen
23 juli - Verslag tweede Brugdialoog teruglezen
27 augustus - Aanmelden voor derde brugdialoog

Waar hebben we mee te dealen?

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.