Nieuwe datum: Het Contrast tussen Contact en Contract

Datum 29 november 2018
Tijd 14:30 - 20:00 uur
Kosten geen
Locatie Beatrixsluis Nieuwegein (Beatrixsluis 1, Nieuwegein) en Rijkswaterstaat Westraven (Griffioenlaan 2)
Doelgroepyoung professionals in de watersector

*** Let op: deze bijeenkomst gaat nu niet door. We hopen de bijeenkomst in februari 2019 door te laten gaan. *** 

Bijeenkomst Platform Jonge Waterbouwers en Young Professionals Platform WOW 

Jonge Ambtenaren en Jonge Waterbouwers opgelet! We komen elkaar nog te weinig tegen buiten de normale hectiek van de projecten. Terwijl we juist buiten de projecten om veel van elkaar kunnen en moeten leren om de projecten een succes te laten worden.

Donderdagmiddag 29 november heeft als doel om met elkaar in gesprek te gaan over samenwerken: de samenwerking tussen waterbouwers en waterbeheerders.

Het programma nodigt uit voor ontmoeting en creatie. We creëren met elkaar ervaringen en gespreksstof die je weer mee terug kunt nemen naar je eigen organisatie. 

We starten de middag met een bezoek aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein, waar we een rondleiding krijgen van projectmanager van Martens en van Oord. Na deze rondleiding zullen zij ook specifiek ingaan op de succesfactoren van hun samenwerking. We vervolgen de middag door met elkaar in dialoog te gaan over samenwerkingen in onze dagelijkse praktijk, met behulp van concrete voorbeeldcasussen. Deze gaan we grondig doornemen tijdens onze Case Clinic.

Als afsluiter hebben we vanzelfsprekend een borrel!

Programma

14.30 - 16.30 Ontvangst en Rondleiding Beatrixsluis Nieuwegein (we verzamelen bij de Beatrixsluis)
16.30 - 19.30

Rijkwaterstaat Westraven:

  • Toelichting project Beatrixsluis
  • Voor eten wordt gezorgd
  • Case Clinics
19.30 - 20.00

Afsluiting en netwerkborrel

Vervoer

Je kan op eigen vervoer naar de Beatrixsluis Nieuwegein komen. Ook gaan we organiseren dat mensen kunnen carpoolen vanuit Utrecht. Als je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan duidelijk aan bij je aanmelding.  

Deze inspirerende dag wordt georganiseerd door: