Netwerkevent Infra-Innovatie Netwerk

Datum 07 juni 2018
Tijd 12.00 - 17.15 uur
Kosten geen
Locatie Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, 8012 EE, Zwolle)
Doelgroepprovincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven met een link naar technische innovaties in de grond-, weg- en waterbouwsector

Op donderdag 7 juni organiseren we samen met Provincie Overijssel, Bouwend Nederland en CROW.

Bijeenkomsten over verschillende thema's

Het Infra-Innovatie Netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de grond-, weg-, watersector bevorderen. Het netwerk brengt vraag en aanbod van innovaties bij elkaar. Tijdens het Netwerkevent zijn, naast de uitgebreide mogelijkheid tot netwerken, verschillende bijeenkomsten met betrekking tot infra innovaties en een innovatiemarkt te bezoeken. Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators innovaties presenteren. De markt is de gehele middag te bezoeken.

Het netwerkevent biedt een mooie kans om te komen tot het stimuleren en implementeren van innovaties binnen uw eigen organisatie, of juist om eigen innovaties te presenteren direct aan de doelgroep! Het event biedt zowel kansen voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers/marktpartijen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende te bezoeken bijeenkomsten en het programma. Wil je deelnemen? Meld je aan via de knop Aanmelden aan de rechterkant.

Innovatiebijeenkomst Beton

Verschillende marktpartijen pitchen tijdens deze bijeenkomst over hun infra gerelateerde betoninnovaties. De bijeenkomst wordt ingeleid door het Cement & Beton Centrum.

Innovatiebijeenkomst Slim Meten & Inspecteren

Tijdens deze bijeenkomst pitchen (markt)partijen hun innovaties gericht op slim meten & inspecteren van infra (conditiemetingen). Provincie Overijssel gaat in op hoe zij slim meten door satellietbeelden te vergelijken.

Innovatiebijeenkomst Circulaire Infra

Centrale vraag tijdens deze bijeenkomst is hoe stappen kunnen worden gemaakt met betrekking tot circulaire infra. Provincie Overijssel licht samen met TU Twente en gemeente Rotterdam vraag en behoefte toe en gaat in op eigen ervaringen.

Innovatiebijeenkomst Fiets

In deze bijeenkomst pitchen verschillende marktpartijen over hun innovaties met betrekking tot fietsinfra.

Programma

12.00 - 13.00: Inloop, lunch en Innovatiemarkt

13.00 - 13.45: Opening en keynote

13.45 - 14.15: Pauze en Innovatiemarkt

14.15 - 15.00: Ronde 1 Innovatiebijeenkomsten. Bij het aanmelden geef je je op voor een van bovenstaande bijeenkomsten (Beton, Slim meten & inspecteren, Circulaire Infra of Fiets)

15.00 - 15.30 Pauze en Innovatiemarkt

15.30 - 16.15: Ronde 2 Innovatiebijeenkomsten. Bij het aanmelden geef je je op voor een van bovenstaande bijeenkomsten (Beton, Slim meten & inspecteren, Circulaire Infra of Fiets)

16.15 - 17.15: Netwerkborrel en Innovatiemarkt