Lezing over agressie en geweld tegen weg- en waterbeheerders

Datum 23 november 2017
Tijd 15.00 - 15.45
Locatie Verkeer, mobiliteit en parkeren beurs Houten

"Ik sla je kop in" of "ik rijg je aan het mes". Dit soort bedreigingen, maar ook onvriendelijke bejegening en zelfs geweld zijn helaas soms aan de orde van de dag voor onze beheerders. 

Dat blijkt uit een enquête die CAOP begin 2017 heeft gehouden in opdracht van platform WOW (onder collega's van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten). De impact is voor degenen die het meemaken vaak enorm.

Tijdens de Expo Houten over verkeer, mobiliteit en parkeren, neemt Jurriaan van Hellemond (adviseur bij Platform WOW) je mee in de resultaten van het onderzoek. Verder beschrijft hij de inmiddels genomen vervolgstappen en nodigt uit voor discussie over mogelijke bijdragen aan deze vervolgstappen vanuit zowel de markt als weg- en waterbeheerders.

Benieuwd? Schrijf je in voor de beurs en deze lezing via www.verkeerenmobiliteit.nl.

Meer informatie