Kwartaalbijeenkomst Infra-Innovatie Netwerk

Datum 08 maart 2018
Tijd 12.00 - 17.15 uur
Kosten geen
Locatie Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
DoelgroepProvincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven met een link naar technische innovaties in de grond- weg- en waterbouwsector

In samenwerking met CROW organiseren we een kwartaalbijeenkomst van het Infra-Innovatie Netwerk over innovaties in de grond-, weg- en watersector.

De kwartaalbijeenkomst biedt zowel kansen voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers/marktpartijen. Opdrachtgevers kunnen hier oplossingen vinden voor hun innovatievragen en opdrachtnemers/marktpartijen krijgen de kans hier hun producten direct aan de doelgroep aan te bieden. De bijeenkomst bestaat uit een innovatiemarkt, themabijeenkomsten en innovatiecafés. Tevens wordt afgetrapt met een inspirerende keynote.

Innovatiemarkt

Op de innovatiemarkt staan diverse stands waar innovators hun innovaties presenteren. De markt is de gehele kwartaalbijeenkomst te bezoeken.

Innovatiecafés

Deze cafés hebben tot doel om opdrachtgevers en opdrachtnemers met innovaties elkaar te laten vinden. Innovators geven korte pitches over hun innovaties waarna discussie over de producten plaatsvindt.

Onderwerpen
- Wegen & fietspaden in relatie tot energietransitie (energieproducerende wegen en fietspaden);
- Slimme beoordelingstechnieken (conditie van wegen en kunstwerken).

Themabijeenkomsten

De bijeenkomsten hebben tot doel om belemmeringen voor toepassing van innovaties weg te nemen, bijvoorbeeld bij aanbesteden of contracteren.

Onderwerpen
- Sensoring/data/beweegbare kunstwerken;
- Innovatiegericht aanbesteden en contracteren in de provincie Zuid-Holland;
- Opschalen van innovaties (van pilot naar grootschalige toepassing).

Programma

Tijd Programma-onderdeel
12.00 uur Inloop met lunch en Innovatiemarkt
13.00 uur Opening en keynote
13.45 uur Pauze met bezoek Innovatiemarkt
14.00 uur Sessies deel 1 (parallel Themabijeenkomst 1 en Innovatiecafé 1)
14.45 uur Pauze met bezoek Innovatiemarkt
15.00 uur Sessies deel 2 (parallel Themabijeenkomst 2 en Innovatiecafé 2)
15.45 uur Pauze met bezoek Innovatiemarkt
16.00 uur Sessies deel 3 (parallel Themabijeenkomst 3 en Innovatiecafé 2)
16.45 uur Borrel en afsluiting
17.15 uur Einde bijeenkomst

Inschrijven kan via de website van CROW.