Gezamenlijke instandhoudingsadvisering kunstwerken Limburg

Datum 23 maart 2017
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Roermond

Op dit moment loopt er bij de landelijke dienst van Rijkswaterstaat een aanbesteding voor een nieuw contract instandhoudingsadvisering. In dit contract worden risicogestuurde instandhoudingadviezen uitgevraagd (conform 1e WOW pilot) waarbij we ruimte voor collega overheden hebben opgenomen.Het nieuwe contract instandhoudingadvisering zal naar verwachting medio 2017 van start gaan.

Er is eind vorig jaar een scope derden bij wegbeheerders in Limburg (welke objecten) geïnventariseerd en opgenomen in de uitvraag. Het nieuwe contract wordt toegelicht tijdens een sessie in Roermond, op 23 maart, 10-12 uur.

Tijdense deze sessie wordt er een eerste serieuze start gemaakt voor een eerste batch met de al betrokken wegbeheerders.

Ben je werkzaam als wegbeheerder en heb je gericht interesse stuur dan een mail naar info@platformwow.nl.