Expertmeeting constructieve veiligheid kunstwerken

Datum 19 november 2013

Expertmeeting constructieve veiligheid kunstwerken

WOW Noord-Holland

19 november 2013, provinciehuis Noord-Holland

We beheren veel oudere kunstwerken (bruggen, viaducten, sluizen, etc.) waarvan de constructieve veiligheid onbekend is of onvoldoende. De meeting gaat in op de (on)mogelijkheden om de constructieve veiligheid op orde te krijgen. Onderdelen hiervan zijn: welke kunstwerken heb ik, wat weet ik er van, hoe kan ik de constructieve veiligheid bepalen en hoe kan ik deze verbeteren. De WOW-partners in Noord-Holland willen hun ervaringen delen en leren van andere overheden.

Programma:

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening, provincie Noord-Holland over het belang van constructieve veiligheid, Frans van der Linden.
13.40 uur Provincie Noord-Holland: Wat hebben we in beheer en welke problemen ondervindt men qua constructieve veiligheid van kunstwerken, Rob Klaver.
14.00 uur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Het beheren van kunstwerken bij het HHNK, Bruno Commandeur.
14.20 uur Aanpak van de kunstwerken in Amsterdam, René Surig.
14.40 uur Discussie
Pauze
15.30 uur Rijkswaterstaat: Constructief beoordelen van bestaande kunstwerken, Ane de Boer.
16.00 uur Provincie Noord-Holland: Probabilistisch rekenen, over maatregelen en de mogelijkheden die normen bieden, Paul Waarts.
16.10 uur Rijkswaterstaat: Juridische aansprakelijkheid met betrekking tot kunstwerken, Hans van Douwe.
16.25 uur
 Discussie
16.45 uur Afsluiting

Locatie: provinciehuis Noord-Holland, Houtplein 33, Haarlem.