Excursie Marker Wadden (YPN en Jong HHNK)

Datum 04 mei 2018
Tijd 9.30 - 17.00 uur
Kosten geen
Locatie Haven Enkhuizen (naast het station)
Doelgroepleden van YPN en Jong HHNK

Op vrijdag organiseren het Young Professional Network van Platform WOW en Jong Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijeenkomst voor haar leden om kennis te maken met het unieke project Marker Wadden.

De Marker Wadden worden aangelegd om de ecologie te verbeteren door slib in te vangen en zachte oevers te maken in het Markermeer. De eilanden van ongeveer 300 hectare, met een haven voor de recreant, worden door Rijkswaterstaat, de provincie Flevoland en Natuurmonumenten samen in drie jaar tijd ontwikkeld en uitgevoerd.

Tijdens de excursie varen we per schip vanuit de haven van Enkhuizen uit naar de Marker Wadden. Gedurende de vaartocht krijg je een toelichting op het project en de samenwerking. De dag sluiten we af met een borrel in de haven van Enkhuizen.

Programma

9.30 uur: Inloop.

10.00 uur: Start bijeenkomst.

12.00 uur: Lunch en aan boord van de Rijkswaterstaat 1.

12.30 uur: Excursie naar de Marker Wadden.

16.00 uur: Borrel in de haven van Enkhuizen.

17.00 uur: Einde bijeenkomst.